لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (2)
ترجمه (3)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یوگا در حرکت: دوره مقدماتی آسانا و پرانایاما بر اساس تدریس در موسسه یوگا: یادبود رامامانی آینگار
نويسنده:گیتا آین‌گار ؛ مترجم:شهزاد مشکوه ؛ ويراستار:مریم مشکوه - چیمن - دیویی: 613.7046 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 6 -50-7312-600-978 انتخاب
2- ساعت گرگ و میش
نويسنده:محمدرضا پورجعفری - کتابسرای نیک - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 1 -69-2953-964-978 انتخاب
3- یوگا در حرکت: دوره مقدماتی آسانا و پرانایاما بر اساس تدریس در موسسه یوگا: یادبود رامامانی آینگار
نويسنده:گیتا آین‌گار ؛ مترجم:شهزاد مشکوه ؛ ويراستار:مریم مشکوه - چیمن - دیویی: 613.7046 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 180000 ریال - 6 -50-7312-600-978 انتخاب
4- یوگا در حرکت: دوره مقدماتی آسانا و پرانایاما بر اساس تدریس در موسسه یوگا: یادبود رامامانی آینگار
نويسنده:گیتا آین‌گار ؛ مترجم:شهزاد مشکوه ؛ ويراستار:مریم مشکوه - چیمن - دیویی: 613.7046 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 250000 ریال - 6 -50-7312-600-978 انتخاب
5- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1