لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (84)
تالیف (16)
ترجمه (78)
تهران (78)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (83)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (94) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفر به عمق اقیانوس
مترجم:زهره فریور ؛ ويراستار:احمد بروجردی ؛ ويراستار:سعید سعادت - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 6 -07-6742-964 انتخاب
2- اژدهای دریاچه واکر
نويسنده:جوآنا کول ؛ مترجم:رضوان دزفولی ؛ ويراستار:سعید سعادت - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 813.54 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 964-6742-36-X انتخاب
3- مورچه هنرپیشه
نويسنده:جوآنا کول ؛ مترجم:زهره فرپور ؛ ويراستار:سعید سعادت - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 813.54 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1389 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 1 -18-6742-964 انتخاب
4- قصه‌ی خوبان: داستان حدیث کساء
نويسنده:مجید ملامحمدی ؛ ويراستار:سعید سعادت ؛ گرافيست:حمیده سلیمانی - کتاب جمکران، گنجشک‌های جمکران - دیویی: 297.68 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 2 -570-973-964-978 انتخاب
5- پرواز، درون حبابها
نويسنده:جوآنا کول ؛ مترجم:زهره فرپور ؛ ويراستار:احمد بروجردی - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 8 -06-6742-964 انتخاب
6- قله‌ای که منفجر می‌شود
نويسنده:جوآنا کول ؛ مترجم:زهره فرپور ؛ ويراستار:سعید سعادت - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 813.54 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 0 -27-6742-964 انتخاب
7- سفر به عمق اقیانوس
مترجم:زهره فریور ؛ ويراستار:احمد بروجردی ؛ ويراستار:سعید سعادت - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1389 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 6 -07-6742-964 انتخاب
8- آدم‌فروش
نويسنده:پل بیتی ؛ مترجم:سیدسعید کلاتی ؛ ويراستار:سعید سعادت - ستاک - دیویی: 813.54 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 550 نسخه - 390000 ریال - 3 -1-97381-600-978 انتخاب
9- پرواز، مثل پرنده
نويسنده:جوآنا کول ؛ مترجم:رضوان دزفولی ؛ ويراستار:احمد بروجردی - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 813.54 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -26-6742-964 انتخاب
10- مورچه هنرپیشه
نويسنده:جوآنا کول ؛ مترجم:زهره فرپور ؛ ويراستار:سعید سعادت - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 813.54 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 1 -18-6742-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10