لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الگوی خدمات سلامت روان و اجتماعی شهرستان
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:احمد حاجبی ؛ نويسنده:ونداد شریفی - طب و جامعه - دیویی: 362.20955 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 220000 ریال - 1 -20-7222-600-978 انتخاب
2- پیمایش نشاط در جامعه کار و تولید
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:فاطمه خلیل‌ارجمندی ؛ نويسنده:سیدحسین المدنی - طب و جامعه - دیویی: 152.420955 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 6 -38-7222-600-978 انتخاب
3- گزارش مطالعات و حمایت‌طلبی گروه علمی سلامت اجتماعی
نويسنده:سیدحسن امامی‌رضوی ؛ نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:نرگس تبریزچی - طب و جامعه - دیویی: 613.070955 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2 -10-7222-600-978 انتخاب
4- پیمایش سواد پیشگیری از اعتیاد در جامعه کار و تولید
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:فاطمه خلیل‌ارجمندی ؛ نويسنده:مرضیه خونانی - طب و جامعه - دیویی: 362.290955 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3 -39-7222-600-978 انتخاب
5- پیمایش وضعیت سرمایه اجتماعی در جامعه کار و تولید
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:حسین میرزائی ؛ نويسنده:فاطمه خلیل‌ارجمندی - طب و جامعه - دیویی: 302.0955 - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 4 -29-7222-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1