لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریاضی عمومی 2: ویژه دانشجویان فنی و مهندسی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
نويسنده:منیره خیام‌نیا ؛ نويسنده:مژگان باقربوم ؛ نويسنده:مهرداد تقی‌زاده - موسسه علمی دانش‌پژوهان برین،موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان - دیویی: 510.76 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 250000 ریال - 0 -000-417-600-978 انتخاب
2- ریاضی عمومی 2: ویژه دانشجویان فنی و مهندسی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
نويسنده:منیره خیام‌نیا ؛ نويسنده:مژگان باقربوم ؛ نويسنده:مهرداد تقی‌زاده - موسسه علمی دانش‌پژوهان برین،موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان - دیویی: 510.76 - 334 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 260000 ریال - 0 -000-417-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1