لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (26)
تالیف (29)
ترجمه (9)
تهران (37)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حدیث کسا: بانضمام زیارت وارث و دعای توسل با ترجمه فارسی
خطاط:سیدمحمد ریاضی - یاسین - دیویی: 297.7 - 40 صفحه - چاپ 3 سال 1369 - 150 ریال - انتخاب
2- دعای کمیل: با ترجمه فارسی درشت خط
خطاط:سیدمحمد ریاضی - یاسین - دیویی: 297.7 - 32 صفحه - چاپ 3 سال 1369 - 100 ریال - انتخاب
3- نماز: نیاز بدرگاه بی‌نیاز باضافه واجبات دینی دیگر
خطاط:سیدمحمد ریاضی - یاسین - دیویی: 297.353 - 64 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 16 سال 1376 - 1000 ریال - 7 -02-5995-964 انتخاب
4- حدیث کسا: بانضمام زیارت وارث و دعای توسل با ترجمه فارسی
خطاط:سیدمحمد ریاضی - یاسین - دیویی: 297.21 - 40 صفحه - جیبی - چاپ 2 سال 1367 - 150 ریال - انتخاب
5- بیست سوره از قرآن کریم بانضمام تعقیبات مشترکه و دعاهای ایام هفته
مترجم:عباس مصباح‌زاده ؛ خطاط:سیدمحمد ریاضی - یاسین - دیویی: 297.112 - 176 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 200 ریال - انتخاب
6- عهدنامه امام علی (ع) به مالک اشتر: مشتمل بر 23 فصل‌و 180 اصل
ويراستار:سیدمحمد ریاضی - پیام آزادی - دیویی: 297.951 - 68 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 1400 ریال - 3 -263-302-964 انتخاب
7- دعای کمیل با ترجمه فارسی
خطاط:سیدمحمد ریاضی - یاسین - دیویی: 297.774 - 32 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1366 - 100 ریال - انتخاب
8- عم جزء با ترجمه فارسی
مترجم:عباس مصباح‌زاده ؛ خطاط:سیدمحمد ریاضی - یاسین - دیویی: 297.112 - 96 صفحه - چاپ 3 سال 1370 - 200 ریال - انتخاب
9- نماز: نیاز بدرگاه بی‌نیاز باضافه واجبات "دینی" دیگر و نماز غفیله
خطاط:سیدمحمد ریاضی - یاسین - دیویی: 297.353 - 64 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 20 سال 1383 - 2000 ریال - 7 -02-5995-964 انتخاب
10- عهدنامه امام علی (ع) به مالک اشتر: مشتمل بر 23 فصل‌و 180 اصل
ويراستار:سیدمحمد ریاضی - پیام آزادی - دیویی: 297.951 - 68 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 1400 ریال - 3 -263-302-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4