لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرنده چه گفت؟: بر اساس حکایتی از مثنوی مولوی
نويسنده: رویا ؛ تصويرگر:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 4000 نسخه - 27000 ریال - 3 -904-432-964-978 انتخاب
2- پرنده چه گفت؟: بر اساس حکایتی از مثنوی مولوی
نويسنده: رویا ؛ تصويرگر:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 5000 نسخه - 32000 ریال - 3 -904-432-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1