لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (1)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سزارین و الگوی اعتقاد بهداشتی
نويسنده:سکینه دادی‌پور ؛ نويسنده:علی صفری‌مرادآبادی ؛ زيرنظر:آذین علوی - علمی سنا - دیویی: 618.86 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 3 -06-8456-600-978 انتخاب
2- راهنمای سلامت در همه سیاست‌ها
نويسنده:لیندا رودلف ؛ نويسنده:جولیا کاپلن ؛ نويسنده:کارن بن-موشه - فرهنگ‌گستر نخبگان - دیویی: 613 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 190000 ریال - 1 -41-8837-600-978 انتخاب
3- مدل بزنف در بهداشت دهان و دندان
نويسنده:علی صفری‌مرادآبادی ؛ نويسنده:سکینه دادی‌پور ؛ زيرنظر:لاله حسنی - علمی سنا - دیویی: 617.601 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 130000 ریال - 3 -67-7827-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1