لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (3)
تالیف (7)
ترجمه (2)
تهران (8)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: باران‌خواهی - توت
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 774 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -33-6326-600-978 انتخاب
2- دانشنامه تهران بزرگ: شمیرانات (1)
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ مقاله نويس:شیرین شادفر ؛ ويراستار:علی کرم‌همدانی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955.122 - 562 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 3 -28-6326-600-978 انتخاب
3- فیل خجالتی
شاعر:زهرا شکیب ؛ تصويرگر:فاطمه کریمی ؛ تصويرگر:سرینه آقاخانیان - سرگیس - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 3 -4-95319-600-978 انتخاب
4- کتاب طلایی مبانی مدیریت دولتی: ویژه دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور
نويسنده:زینب حضرتی ؛ ويراستار:سحر کاظمی ؛ ويراستار:فاطمه کریمی - طلایی پویندگان دانشگاه - دیویی: 351.076 - 190 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 9 -238-248-600-978 انتخاب
5- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) دوره‌های پیش از هخامنشی، هخامنشی و پارتی / اشکانی
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:باقر آیت‌الله‌زاده‌شیرازی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 656 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 3 -788-445-964-978 انتخاب
6- فیل خجالتی
شاعر:زهرا شکیب ؛ تصويرگر:فاطمه کریمی ؛ تصويرگر:سرینه آقاخانیان - سرگیس - دیویی: 8fa1 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 3 -4-95319-600-978 انتخاب
7- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
8- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) دوره‌های پیش از هخامنشی، هخامنشی و پارتی / اشکانی
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:باقر آیت‌الله‌زاده‌شیرازی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 684 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 3 -788-445-964-978 انتخاب
9- تاثیر مربی‌گرائی بر سلامت سازمانی
نويسنده:فاطمه کریمی - سیدعلی‌زاده - دیویی: 658.4 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -45-6990-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1