لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهکارهای روانی و شناختی در کاهش تنش‌های عملیاتی
نويسنده:مارتاکی لنهارت ؛ مترجم:عزیز علیزاده ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 355.0019 - 560 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 0 -06-6901-600-978 انتخاب
2- کلیدهای طلایی بازاریابی شناختی: چگونه تصمیم شما را در خرید پیش‌بینی می‌کنیم؟
نويسنده:راجر دالی ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال ؛ مترجم:سارا میرمبین - شکیب - دیویی: 658.834 - 216 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 380000 ریال - 3 -84-2695-964-978 انتخاب
3- راهکارهای روانی و شناختی در کاهش تنش‌های عملیاتی
نويسنده:مارتاکی لنهارت ؛ مترجم:عزیز علیزاده ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 355.0019 - 480 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - انتخاب
4- کلیدهای طلایی بازاریابی شناختی: چگونه تصمیم شما را در خرید پیش‌بینی می‌کنیم؟
نويسنده:راجر دالی ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال ؛ مترجم:سارا میرمبین - شکیب - دیویی: 658.834 - 216 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 380000 ریال - 3 -84-2695-964-978 انتخاب
5- راهکارهای روانی و شناختی در کاهش تنش‌های عملیاتی
نويسنده:مارتاکی لنهارت ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال ؛ نويسنده:عزیز علیزاده - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 355.0019 - 494 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1