لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (5)
تالیف (7)
ترجمه (1)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شیمی آلی 1
نويسنده:رالف.جی فسندن ؛ نويسنده:جوآن.اس. فسندن ؛ مترجم:زهره حبیبی - دانشگاه آزاد اسلامی (تهران)، واحد مرکزی، اداره کل چاپ، انتشارات و توزیع - دیویی: 547 - 426 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 25000 ریال - 6 -41-6493-964 انتخاب
2- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
3- شیمی معدنی - آلی
نويسنده:حسام امینی ؛ نويسنده:مسعود روحی‌لاریجانی - سازمان ‌آموزشی‌ و انتشاراتی‌ علوی - دیویی: 546 - 416 صفحه - وزیری - چاپ 6 سال 1367 - 650 ریال - انتخاب
4- شیمی معدنی - آلی
نويسنده:حسام امینی ؛ نويسنده:مسعود روحی‌لاریجانی - سازمان ‌آموزشی‌ و انتشاراتی‌ علوی - دیویی: 546 - 416 صفحه - وزیری - چاپ 5 سال 1367 - 650 ریال - انتخاب
5- شیمی معدنی - آلی
نويسنده:حسام امینی ؛ نويسنده:مسعود روحی‌لاریجانی - سازمان ‌آموزشی‌ و انتشاراتی‌ علوی - دیویی: 546 - 416 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1366 - 1050 ریال - انتخاب
6- شیمی معدنی - آلی
نويسنده:حسام امینی ؛ نويسنده:مسعود روحی‌لاریجانی - سازمان ‌آموزشی‌ و انتشاراتی‌ علوی - دیویی: 546 - 416 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1365 - 1050 ریال - انتخاب
7- شیمی معدنی - آلی
نويسنده:حسام امینی ؛ نويسنده:مسعود روحی‌لاریجانی - سازمان ‌آموزشی‌ و انتشاراتی‌ علوی - دیویی: 546 - 416 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1365 - 1050 ریال - انتخاب
8- شیمی معدنی - آلی
نويسنده:مسعود روحی‌لاریجانی - سازمان ‌آموزشی‌ و انتشاراتی‌ علوی - دیویی: 546 - 416 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 950 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1