لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (6)
تالیف (19)
ترجمه (12)
تهران (30)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزارش مطالعات و حمایت‌طلبی گروه علمی سلامت اجتماعی
نويسنده:سیدحسن امامی‌رضوی ؛ نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:نرگس تبریزچی - طب و جامعه - دیویی: 613.070955 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 2 -10-7222-600-978 انتخاب
2- جوشکاری با قوس الکتریکی تحت پوشش گازهای محافظ MIG/MAG
نويسنده:علی رمضانخانی - فدک ایساتیس - دیویی: 671.52 - 204 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 1 -85-5203-600-978 انتخاب
3- تکنولوژی جوشکاری
مترجم:علی رمضانخانی - موسسه ‌انتشارات‌ قایم - دیویی: 671.5212 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3100 نسخه - 8500 ریال - 1 -22-6139-964 انتخاب
4- جوشکاری اکسی استیلن و لحیم‌کاری سخت: به همراه سئوالات آزمون جوشکاری و لحیم‌کاری
نويسنده:علی رمضانخانی - جهان نو - دیویی: 671.52 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 7 -79-6515-964 انتخاب
5- جوشکاری خطوط لوله
مترجم:علی رمضانخانی ؛ مترجم:هومن هاتمیان ؛ مترجم:مجید حاج‌باقری - قرن - دیویی: 671.520218 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 0 -04-6507-600-978 انتخاب
6- جوشکاری آرگون
نويسنده:دیو اسمیت ؛ مترجم:علی رمضانخانی - فدک ایساتیس - دیویی: 671.5212 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 11000 ریال - 2 -00-8598-964 انتخاب
7- روشهای پژوهش در سلامت کودکان
نويسنده:علی رمضانخانی - نشر پونه - دیویی: 610.72 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 7 -67-6931-964 انتخاب
8- اپیدمیولوژی بلایا
نويسنده:منوچهر کرمی ؛ زيرنظر:علی رمضانخانی - کتاب میر - دیویی: 363.34 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 2 -83-6449-964 انتخاب
9- راهنمای سلامت در همه سیاست‌ها
نويسنده:لیندا رودلف ؛ نويسنده:جولیا کاپلن ؛ نويسنده:کارن بن-موشه - فرهنگ‌گستر نخبگان - دیویی: 613 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 190000 ریال - 1 -41-8837-600-978 انتخاب
10- ارتباط‌‌‌ شناسی سلامت
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور - آثار سبحان - دیویی: 610.696 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 44500 ریال - 7 -63-2580-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4