لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (6)
تالیف (19)
ترجمه (12)
تهران (30)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جوشکاری خطوط لوله = Pipelines welding handbook
مترجم:علی رمضانخانی ؛ مترجم:هومن هاتمیان ؛ مترجم:مجید حاج‌باقری - اندیشیاران - دیویی: 621.8672 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 964-92859-2-X انتخاب
2- راهنمای مصرف صحیح دارو در مراکز بهداشتی درمانی
نويسنده:مریم نفیسی ؛ زيرنظر:علی رمضانخانی - سرایش - دیویی: 615.1 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 3 -06-9997-964-978 انتخاب
3- جمعیت و تنظیم خانواده
نويسنده:افسانه زرقی ؛ نويسنده:علی رمضانخانی ؛ نويسنده:سیدمهدی معززی - راه تندرستی - دیویی: 363.960955 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 30000 ریال - 1 -5-93466-964 انتخاب
4- جوشکاری خطوط لوله
مترجم:علی رمضانخانی ؛ مترجم:هومن هاتمیان ؛ مترجم:مجید حاج‌باقری - قرن - دیویی: 621.8672 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 50000 ریال - 0 -04-6507-600-978 انتخاب
5- جوشکاری اکسی استیلن و لحیم‌کاری سخت: به همراه سئوالات آزمون جوشکاری و لحیم‌کاری
نويسنده:علی رمضانخانی - جهان نو - دیویی: 671.52 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5500 ریال - 7 -79-6515-964 انتخاب
6- تکنولوژی جوشکاری
مترجم:علی رمضانخانی - موسسه ‌انتشارات‌ قایم - دیویی: 671.5212 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 12000 ریال - 1 -22-6139-964 انتخاب
7- مراقبت‌های روان‌پزشکی در سوانح و بلایای غیرمنتظره
نويسنده:افسون رحیمیان‌شاد ؛ نويسنده:علی رمضانخانی ؛ نويسنده:امین رفیعی‌پور - آثار معاصر - دیویی: 363.348 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 7 -96-5120-600-978 انتخاب
8- واکسیناسیون: راهنمای عملی برای پزشکان، پرستاران و اعضای دیگر تیم بهداشتی
نويسنده:حسام‌الدین عسکری‌مجدآبادی ؛ نويسنده:مهری انصاری‌نیاکی ؛ نويسنده:سوسن سجادی - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - دیویی: 614.47 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 59000 ریال - 8 -266-399-964-978 انتخاب
9- مجموعه پرسشهای تفکیکی به همراه پاسخ تشریحی اپیدمیولوژی پزشکی
مترجم:مهدی فهمیده‌مداحی ؛ مترجم:نوید احمدی‌روزبهانی ؛ زيرنظر:علی رمضانخانی - یکان - دیویی: 616.9 - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 ریال - 4 -89-5514-964 انتخاب
10- اپیدمیولوژی بلایا
نويسنده:منوچهر کرمی ؛ زيرنظر:علی رمضانخانی - کتاب میر - دیویی: 363.34 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 16000 ریال - 2 -83-6449-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4