لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (6)
تالیف (19)
ترجمه (12)
تهران (30)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ارتباط‌‌‌ شناسی سلامت
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور - آثار سبحان - دیویی: 610.696 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 44500 ریال - 7 -63-2580-964-978 انتخاب
2- اپیدمیولوژی بلایا
نويسنده:منوچهر کرمی ؛ زيرنظر:علی رمضانخانی - کتاب میر - دیویی: 363.34 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 16000 ریال - 2 -83-6449-964 انتخاب
3- روشهای پژوهش در سلامت کودکان
نويسنده:علی رمضانخانی - نشر پونه - دیویی: 610.72 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 7 -67-6931-964 انتخاب
4- جوشکاری اکسی استیلن و لحیم‌کاری سخت: به همراه سئوالات آزمون جوشکاری و لحیم‌کاری
نويسنده:علی رمضانخانی - جهان نو - دیویی: 671.52 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5500 ریال - 7 -79-6515-964 انتخاب
5- راهنمای مصرف صحیح دارو در مراکز بهداشتی درمانی
نويسنده:مریم نفیسی ؛ زيرنظر:علی رمضانخانی - سرایش - دیویی: 615.1 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 3 -06-9997-964-978 انتخاب
6- ارتباط‌‌‌‌ شناسی سلامت
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور - آثار سبحان،یاررس - دیویی: 610.696 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 99000 ریال - 7 -71-6531-600-978 انتخاب
7- جوشکاری خطوط لوله = Pipelines welding handbook
مترجم:علی رمضانخانی ؛ مترجم:هومن هاتمیان ؛ مترجم:مجید حاج‌باقری - اندیشیاران - دیویی: 621.8672 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 964-92859-2-X انتخاب
8- جوشکاری آرگون
نويسنده:دیو اسمیت ؛ مترجم:علی رمضانخانی - فدک ایساتیس - دیویی: 671.5212 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 11000 ریال - 2 -00-8598-964 انتخاب
9- جمعیت و تنظیم خانواده
نويسنده:افسانه زرقی ؛ نويسنده:علی رمضانخانی ؛ نويسنده:سیدمهدی معززی - راه تندرستی - دیویی: 363.960955 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 30000 ریال - 1 -5-93466-964 انتخاب
10- راهنمای سلامت در همه سیاست‌ها
نويسنده:لیندا رودلف ؛ نويسنده:جولیا کاپلن ؛ نويسنده:کارن بن-موشه - فرهنگ‌گستر نخبگان - دیویی: 613 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 190000 ریال - 1 -41-8837-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4