لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مفرح القلوب (شرح قانونچه چغمینی)
نويسنده:محمداکبربن‌محمد شاه‌ارزانی ؛ مصحح:محمد حیدره ؛ مصحح:هاجر امینی‌تهرانی - چوگان - دیویی: 610.917671 - 778 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 20 نسخه - 750000 ریال - 6 -08-7463-600-978 انتخاب
2- مختصری از مبانی کارگردانی
نويسنده:محمود جمشیدوند ؛ نويسنده:سجاد جمشیدی - راه کمال - دیویی: 791.430332 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 25000 ریال - 4 -60-2542-964-978 انتخاب
3- مختصری از فیلم‌نامه نویسی
نويسنده:محمود جمشیدوند ؛ نويسنده:سجاد جمشیدی - راه کمال - دیویی: 808.23 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 25000 ریال - 3 -83-2542-964-978 انتخاب
4- زراعت چغندر
نويسنده:بنفشه یوسفی ؛ نويسنده:مانی مجدم ؛ نويسنده:امین ژولی - تحقیقات آموزش کشاورزی - دیویی: 633.630955 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -43-8248-600-978 انتخاب
5- مفرح القلوب (شرح قانونچه چغمینی)
نويسنده:محمداکبربن‌محمد شاه‌ارزانی ؛ مصحح:محمد حیدره ؛ مصحح:هاجر امینی‌تهرانی - چوگان - دیویی: 610.917671 - 772 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50 نسخه - 540000 ریال - 6 -08-7463-600-978 انتخاب
6- نبض و تفسره (بر اساس قانونچه چغمینی)
نويسنده:سجاد جمشیدی ؛ نويسنده:محمد حیدره ؛ نويسنده:نصرت حاجی‌حاجی - چوگان - دیویی: 610 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 50000 ریال - 9 -78-7463-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1