لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (12)
تالیف (4)
ترجمه (19)
تهران (23)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی نظری مردم‌شناسی
نويسنده:ژاک لومبار ؛ مترجم:جلال‌الدین رفیع‌فر ؛ ويراستار:مریم ایزدی - خجسته - دیویی: 305.8 - 380 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 4 -33-2975-964-978 انتخاب
2- علوم انسانی گستره شناخت‌ها
نويسنده:ژان‌فرانسوا دورتیه ؛ مترجم:مرتضی کتبی ؛ مترجم:جلال‌الدین رفیع‌فر - نشر نی - دیویی: 300.72 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 700 نسخه - 88000 ریال - 964-312-696-X انتخاب
3- علوم انسانی گستره شناخت‌ها
نويسنده:ژان‌فرانسوا دورتیه ؛ مترجم:مرتضی کتبی ؛ مترجم:جلال‌الدین رفیع‌فر - نشر نی - دیویی: 300.72 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1100 نسخه - 34000 ریال - 964-312-696-X انتخاب
4- عشایر فارس (اصلاحات اداری)
نويسنده:گوستاو دومورینی ؛ مترجم:جلال‌الدین رفیع‌فر - دانشگاه تهران - دیویی: 955.97 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 0 -6228-03-964-978 انتخاب
5- مردم‌شناسی هنر (هنر ابتدایی)
نويسنده:فرانتس بوآس ؛ مقدمه:ماری موزه ؛ مترجم:جلال‌الدین رفیع‌فر - گل آذین - دیویی: 709.01 - 480 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 7 -02-6414-600-978 انتخاب
6- علوم انسانی گستره شناخت‌ها
نويسنده:ژان‌فرانسوا دورتیه ؛ مترجم:مرتضی کتبی ؛ مترجم:جلال‌الدین رفیع‌فر - نشر نی - دیویی: 300.72 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 300 نسخه - 280000 ریال - 4 -696-312-964-978 انتخاب
7- زنان ایل بهمئی: جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی خویشاوندی در عشایر
نويسنده:الویا رسترپو ؛ مترجم:جلال‌الدین رفیع‌فر - خجسته - دیویی: 305.40691 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 7 -86-6233-964-978 انتخاب
8- منشا عالم، حیات، انسان و زبان
نويسنده:هوبرت ریوز ؛ مترجم:جلال‌الدین رفیع‌فر - موسسه نشر آگه - دیویی: 113 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 2 -021-329-964 انتخاب
9- علوم انسانی گستره شناخت‌ها
نويسنده:ژان‌فرانسوا دورتیه ؛ مترجم:مرتضی کتبی ؛ مترجم:جلال‌الدین رفیع‌فر - نشر نی - دیویی: 300.72 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 700 نسخه - 180000 ریال - 964-312-696-X انتخاب
10- منشا عالم، حیات، انسان و زبان
نويسنده:هوبرت ریوز ؛ مترجم:جلال‌الدین رفیع‌فر - موسسه نشر آگه - دیویی: 113 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 2 -021-329-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3