لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (4)
تالیف (1)
ترجمه (14)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تجربه‌گرایی: قدم اول
نويسنده:دیو رابینسون ؛ طراح:بیل می‌بلین ؛ مترجم:علی سیاح - شیرازه کتاب ما - دیویی: 146.44 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 1 -38-8514-600-978 انتخاب
2- اخلاقی برای زندگی امروز: یافتن مبنایی مشترک میان فلسفه و دین
نويسنده:ریچارد ررتی ؛ مترجم:علی سیاح - چشمه - دیویی: 191 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 120000 ریال - 5 -0035-01-622-978 انتخاب
3- چرا فیلسوفان نمی‌توانند بخندند؟
نويسنده:کاترین فروزه ؛ مترجم:علی سیاح ؛ ويراستار:حسن مرتضوی - نشر چشمه - دیویی: 152.4 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500000 ریال - 8 -0542-01-622-978 انتخاب
4- ادبیات و اقتصاد آزادی: نظم خودجوش فرهنگ
نويسنده:پل‌آرتور کنتر ؛ نويسنده:استیون کاکس ؛ مترجم:سلما رضوانجو - دنیای اقتصاد - دیویی: 809.93358 - 602 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 0 -99-7106-600-978 انتخاب
5- از خود بیگانگی: جهت‌گیری‌های جدید در نظریه انتقادی
نويسنده:راحیل یگی ؛ مترجم:احمد تدین ؛ ويراستار:علی سیاح - دنیای اقتصاد - دیویی: 302.544 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 220000 ریال - 8 -86-8004-600-978 انتخاب
6- مبانی و کاربرد بیوشیمی تحلیلی در فعالیت ورزشی
نويسنده:آنتونی‌سی. هاکنی ؛ مترجم:حمید اراضی ؛ مترجم:علی سیاح - ورزش،بامداد کتاب - دیویی: 612.044 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 3 -12-6167-622-978 انتخاب
7- بیم امواج سهمگین: پیش به سوی شفافیت و شهامت اخلاقی در دوران تغییرات اقلیمی
نويسنده:کتلین‌دین مور ؛ مترجم:نیسان فروزین ؛ ويراستار:علی سیاح - چشمه - دیویی: 179.1 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 550000 ریال - انتخاب
8- عقل و ضد عقل در روزگار ما
نويسنده:کارل یاسپرس ؛ مترجم:سیدضیاء تاج‌الدین ؛ ويراستار:علی سیاح - چشمه - دیویی: 193 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 110000 ریال - 6 -867-229-600-978 انتخاب
9- اخلاقی برای زندگی امروز: یافتن مبنایی مشترک میان فلسفه و دین
نويسنده:ریچارد ررتی ؛ مترجم:علی سیاح - چشمه - دیویی: 191 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 130000 ریال - 5 -0035-01-622-978 انتخاب
10- بیم امواج سهمگین: پیش به سوی شفافیت و شهامت اخلاقی در دوران تغییرات اقلیمی
نويسنده:کاتلین دین‌مور ؛ مترجم:نیسان فروزین ؛ ويراستار:علی سیاح - چرخ - دیویی: 179.1 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 560000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2