لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (12)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گرگ و بره
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:سیدابراهیم آخوندی ؛ مترجم:محمدنقی گرمه‌ای - پشتیبان - دیویی: 843.6 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 7 -52-8415-600-978 انتخاب
2- جیرجیرک و مورچه
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:سیدابراهیم آخوندی ؛ مترجم:محمدنقی گرمه‌ای - پشتیبان - دیویی: 843.6 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 3 -47-8415-600-978 انتخاب
3- روباه و زاغ
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:سیدابراهیم آخوندی ؛ مترجم:محمدنقی گرمه‌ای - پشتیبان - دیویی: 843.6 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 3 -50-8415-600-978 انتخاب
4- مبانی روانشناختی در آموزش زبان
نويسنده:ژان-ایون لانشک ؛ مترجم:مهرگان نظامی‌زاده ؛ ويراستار:اورنگ ایزدی - پشتیبان - دیویی: 407 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 8 -4-95680-600-978 انتخاب
5- روباه و لک‌لک = Le renard et la cigogne
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:سیدابراهیم آخوندی ؛ مترجم:محمدنقی گرمه‌ای - پشتیبان - دیویی: 843.6 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 1 -54-8415-600-978 انتخاب
6- Expression de son amitie (salavat) au prophete et aux membres de sa famille ,ou, appel de la benedication de ...
نويسنده:مرتضی عسکری ؛ مترجم:مهرگان نظامی‌زاده - بنیاد بعثت - دیویی: 297.772 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 6 -736-309-964 انتخاب
7- مرغ ماهی‌خوار
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:سیدابراهیم آخوندی ؛ مترجم:محمدنقی گرمه‌ای - پشتیبان - دیویی: 843.6 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 0 -51-8415-600-978 انتخاب
8- موش شهرنشین و موش مزارع
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:سیدابراهیم آخوندی ؛ مترجم:محمدنقی گرمه‌ای - پشتیبان - دیویی: 843.6 - 20 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 4 -53-8415-600-978 انتخاب
9- قورباغه نادان
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:سیدابراهیم آخوندی ؛ مترجم:محمدنقی گرمه‌ای - پشتیبان - دیویی: 843.6 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 7 -49-8415-600-978 انتخاب
10- ژیل دلوز
نويسنده:ایگور کرتولیکا ؛ مترجم:مهرگان نظامی‌زاده - ثالث - دیویی: 194 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 215000 ریال - 7 -460-405-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2