لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (18)
تالیف (11)
ترجمه (20)
تهران (31)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه زبان و ادب فارسی
مقاله نويس:سیده‌نیلگون دریایی ؛ مقاله نويس:اسماعیل سعادت ؛ مقاله نويس:محمدجعفر یاحقی - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دیویی: 8fa0.3 - 862 صفحه - جلد 5 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 600000 ریال - 0 -90-7531-964-978 انتخاب
2- راهنمای زبان‌های ایرانی: زبان‌های ایرانی نو
نويسنده:رویدیگر اشمیت ؛ مترجم:آرمان بختیاری ؛ مترجم:عسکر بهرامی - ققنوس - دیویی: 4fa0.0009 - 842 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 1100 نسخه - 85000 ریال - 6 -390-311-964 انتخاب
3- ایران در زمان ساسانیان
نويسنده:آرتور کریستن‌سن ؛ مترجم:رشید یاسمی ؛ ويراستار:حسن رضایی‌باغ‌بیدی - صدای معاصر - دیویی: 955.03 - 466 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1382 - 4400 نسخه - 30000 ریال - 4 -06-6494-964 انتخاب
4- روایت آذرفرنبغ فرخزادان
مترجم:حسن رضایی‌باغ‌بیدی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 295 - 408 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 32000 ریال - 2 -26-7025-964 انتخاب
5- ایران در زمان ساسانیان
نويسنده:آرتور کریستن‌سن ؛ مترجم:رشید یاسمی ؛ ويراستار:حسن رضایی‌باغ‌بیدی - صدای معاصر - دیویی: 955.03 - 466 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 4400 نسخه - 20000 ریال - 4 -06-6494-964 انتخاب
6- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: باران‌خواهی - توت
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 774 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -33-6326-600-978 انتخاب
7- ایران در زمان ساسانیان
نويسنده:آرتور کریستن‌سن ؛ مترجم:رشید یاسمی ؛ ويراستار:حسن رضایی‌باغ‌بیدی - صدای معاصر - دیویی: 955.03 - 466 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1380 - 3500 نسخه - 24000 ریال - 4 -06-6494-964 انتخاب
8- راهنمای زبانهای ایرانی: زبان‌های ایرانی باستان و ایرانی میانه
نويسنده:رویدیگر اشمیت ؛ مترجم:آرمان بختیاری ؛ مترجم:عسکر بهرامی - ققنوس - دیویی: 4fa0.0009 - 408 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 1 -403-311-964 انتخاب
9- دستور زبان و گزیده متون اوستایی
نويسنده:آبراهام‌والنتاین‌ویلیامز جکسون ؛ مقدمه:حسن رضایی‌باغ‌بیدی - اساطیر - دیویی: 4fa0.01 - 416 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 7 -212-331-964 انتخاب
10- خط و نظام‌های نوشتاری در جهان اسلام
نويسنده:حسن رضایی‌باغ‌بیدی ؛ نويسنده:آرزو نجفیان ؛ نويسنده:علی تمیزال - کتاب مرجع - دیویی: 411.09 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 22000 ریال - 7 -43-5397-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4