لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (2)
تالیف (11)
ترجمه (1)
تهران (9)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
2- سیمای دیار خنج
نويسنده:مصطفی امیری ؛ مقدمه:جهانبخش نوروزی ؛ مقدمه:منصور غفوری - راهگشا - دیویی: 955.638 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 25000 ریال - 964-8550-28-X انتخاب
3- سرطان
نويسنده:هومن ریاضی ؛ نويسنده:مصطفی امیری ؛ زيرنظر:جواد محمدی - اباصالح،حیان - دیویی: 616.994 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 5000 ریال - 0 -550-460-964 انتخاب
4- اسکیزوفرنی
تدوين:آذین رزم‌گیری ؛ ويراستار:مهدی خزعلی ؛ تدوين:مصطفی امیری - اباصالح،شرکت پاک‌سمن،حیان - دیویی: 616.8982 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 7500 ریال - 6 -579-460-964-978 انتخاب
5- مفاهیم شیمی آلی و کاربردها در شیمی دارویی
نويسنده:جوزف‌ای. رایس ؛ مترجم:حسن کی‌پور ؛ مترجم:اکبر رنجبرزاده - دانشجو - دیویی: 547 - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 0 -55-5794-964-978 انتخاب
6- بحیره (در حکایت‌نویسی و عجایب‌نگاری)
نويسنده:میرمحمدهاشم بیگ‌فزونی‌استرابادی ؛ مقدمه:مرتضی موسوی ؛ مقدمه:رضوان مساح - میراث مکتوب - دیویی: 8fa3.4 - 754 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 8 -177-203-600-978 انتخاب
7- بحیره (در حکایت‌نویسی و عجایب‌نگاری)
نويسنده:میرمحمدهاشم بیگ‌فزونی‌استرابادی ؛ مقدمه:مرتضی موسوی ؛ مقدمه:رضوان مساح - میراث مکتوب - دیویی: 8fa3.4 - 534 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1 -176-203-600-978 انتخاب
8- صحیفه جعفری (شرح احوال امامزاده ابوجعفر عریضی در یزد)
نويسنده:سیدمحمدبن‌ناصرالحق حسینی‌کاظمی ؛ مصحح:محمدرضا ابویی‌مهریزی ؛ مترجم:مصطفی امیری - میراث مکتوب،بنیاد ریحانه ‌الرسول ‌(ص) - دیویی: 297.998 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 7 -161-203-600-978 انتخاب
9- سرطان
نويسنده:هومن ریاضی ؛ نويسنده:مصطفی امیری ؛ زيرنظر:جواد محمدی - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان،اباصالح - دیویی: 616.994 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 14500 ریال - 0 -550-460-964 انتخاب
10- آشنایی با بیماری‌های روانی
نويسنده:مطهره امیری ؛ نويسنده:مصطفی امیری - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان،اباصالح،شرکت پاک‌سمن - دیویی: 616.89 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 16500 ریال - 9 -548-460-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2