لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (74)
تالیف (6)
ترجمه (81)
تهران (87)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (87) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقد قوه حکم
نويسنده:ایمانوئل کانت ؛ مترجم:عبدالکریم رشیدیان - نشر نی - دیویی: 121 - 512 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1390 - 120000 ریال - 2 -421-312-964-978 انتخاب
2- پدیده‌شناسی
نويسنده:ژان‌فرانسوا لیوتار ؛ مترجم:عبدالکریم رشیدیان - نشر نی - دیویی: 142.7 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 80000 ریال - 8 -263-312-964-978 انتخاب
3- هستی و زمان
نويسنده:مارتین هایدگر ؛ مترجم:عبدالکریم رشیدیان - نشر نی - دیویی: 111.2 - 656 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1397 - 650000 ریال - 4 -139-185-964-978 انتخاب
4- نقد قوه حکم
نويسنده:ایمانوئل کانت ؛ مترجم:عبدالکریم رشیدیان - نشر نی - دیویی: 121 - 510 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 50000 ریال - 5 -421-312-964 انتخاب
5- پراگماتیسم
نويسنده:ویلیام جیمز ؛ مترجم:عبدالکریم رشیدیان ؛ ويراستار:فریدون بدره‌ای - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 144.3 - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 95000 ریال - 9 -038-445-964-978 انتخاب
6- تاملات دکارتی: مقدمه‌ای بر پدیده‌شناسی
نويسنده:ادموند هوسرل ؛ مترجم:عبدالکریم رشیدیان - نشر نی - دیویی: 142.7 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 46000 ریال - 8 -652-312-964 انتخاب
7- مونادولوژی و چند مقاله فلسفی دیگر
نويسنده:ویلهم‌فون‌لایبنیتز گوتفرید ؛ مترجم:عبدالکریم رشیدیان - آموزش انقلاب اسلامی - دیویی: 190 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 1400 ریال - انتخاب
8- تاملات دکارتی: مقدمه‌ای بر پدیده‌شناسی
نويسنده:ادموند هوسرل ؛ مترجم:عبدالکریم رشیدیان - نشر نی - دیویی: 142.7 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 150000 ریال - 0 -652-312-964-978 انتخاب
9- هستی و زمان
نويسنده:مارتین هایدگر ؛ مترجم:عبدالکریم رشیدیان - نشر نی - دیویی: 111.2 - 682 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1392 - 280000 ریال - 4 -139-185-964-978 انتخاب
10- از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم
نويسنده:لارنس کهون ؛ مترجم:عبدالکریم رشیدیان - نشر نی - دیویی: 149.97 - 776 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 65000 ریال - 5 -600-312-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9