لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (73)
تالیف (6)
ترجمه (80)
تهران (86)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (86) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم
نويسنده:لارنس کهون ؛ مترجم:عبدالکریم رشیدیان - نشر نی - دیویی: 149.97 - 776 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 5 -600-312-964 انتخاب
2- از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم
نويسنده:لارنس کهون ؛ مترجم:عبدالکریم رشیدیان - نشر نی - دیویی: 149.97 - 762 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1385 - 1650 نسخه - 70000 ریال - 5 -600-312-964 انتخاب
3- متن‌هایی برگزیده از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم
ويراستار:لارنس کهون ؛ ويراستار:عبدالکریم رشیدیان ؛ ويراستار:رامین کریمیان - نشر نی - دیویی: 149.97 - 784 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1381 - 2200 نسخه - 65000 ریال - 5 -600-312-964 انتخاب
4- از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم
نويسنده:لارنس کهون ؛ ويراستار:عبدالکریم رشیدیان ؛ ويراستار:مسعود علیا - نشر نی - دیویی: 149.97 - 11120 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 13 سال 1398 - 1000 نسخه - 1400000 ریال - 8 -409-185-964-978 انتخاب
5- اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری
نويسنده:ماکس وبر ؛ مترجم:عبدالکریم رشیدیان ؛ مترجم:پریسا منوچهری‌کاشانی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 261.85 - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 1 -392-445-964 انتخاب
6- از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم
نويسنده:لارنس کهون ؛ مترجم:عبدالکریم رشیدیان - نشر نی - دیویی: 107 - 770 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 65000 ریال - 5 -600-312-964 انتخاب
7- هوسرل در متن آثارش
نويسنده:عبدالکریم رشیدیان - نشر نی - دیویی: 193 - 672 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 65000 ریال - 1 -776-312-964 انتخاب
8- تاملات دکارتی: مقدمه‌ای بر پدیده‌شناسی
نويسنده:ادموند هوسرل ؛ مترجم:عبدالکریم رشیدیان - نشر نی - دیویی: 142.7 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 300 نسخه - 200000 ریال - 0 -652-312-964-978 انتخاب
9- تاملات دکارتی: مقدمه‌ای بر پدیده‌شناسی
نويسنده:ادموند هوسرل ؛ مترجم:عبدالکریم رشیدیان - نشر نی - دیویی: 142.7 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1650 نسخه - 20000 ریال - 8 -652-312-964 انتخاب
10- هستی و زمان
نويسنده:مارتین هایدگر ؛ مترجم:عبدالکریم رشیدیان - نشر نی - دیویی: 111.2 - 664 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1398 - 1000 نسخه - 960000 ریال - 4 -139-185-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9