لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (3)
تالیف (4)
ترجمه (3)
تهران (4)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دلایل ارتکاب قتل عمد
نويسنده:روح‌الله شفیعی ؛ مقدمه:همایون شفیعی ؛ مقدمه:زهرا نصراللهی - مجد - دیویی: 345.5502524 - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 220000 ریال - 9 -376-193-600-978 انتخاب
2- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
3- دلایل ارتکاب قتل عمد
نويسنده:روح‌الله شفیعی ؛ مقدمه:همایون شفیعی ؛ مقدمه:زهرا نصراللهی - مجد - دیویی: 364.152 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 500000 ریال - 9 -376-193-600-978 انتخاب
4- یک سرباز خوب
نويسنده:فوردمادوکس فورد ؛ مترجم:زهرا نصراللهی - نشر نون - دیویی: 823.914 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 500 نسخه - 360000 ریال - 4 -30-7141-600-978 انتخاب
5- یک سرباز خوب
نويسنده:فوردمادوکس فورد ؛ مترجم:زهرا نصراللهی - نشر نون - دیویی: 823.914 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 165000 ریال - 4 -30-7141-600-978 انتخاب
6- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: باران‌خواهی - توت
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 774 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -33-6326-600-978 انتخاب
7- یک سرباز خوب
نويسنده:فوردمادوکس فورد ؛ مترجم:زهرا نصراللهی ؛ ويراستار:حسین جاوید - نشر نون - دیویی: 823.914 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 500 نسخه - 400000 ریال - 4 -30-7141-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1