لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (5)
تالیف (2)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فلور ایران: تیره ارغوان (Caeslpiniaceae)
نويسنده:فرخ قهرمانی‌نژاد ؛ ويراستار:محمد صانعی‌شریعت‌پناهی ؛ ويراستار:غلامرضا امین - موسسه ‌تحقیقات‌ جنگلها و مراتع - دیویی: 581.955 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 ریال - 7 -205-473-964 انتخاب
2- سیستماتیک گیاهی: اصول و روشهای رده‌بندی
نويسنده:سامیوئل جونز ؛ نويسنده:آرلین.الف لوچ‌سینگر ؛ مترجم:محمدرضا رحیمی‌نژاد - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 581.012 - 292 صفحه - 1650 ریال - انتخاب
3- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
4- سیستماتیک گیاهی: اصول و روشهای رده‌بندی
نويسنده:سامیوئل جونز ؛ نويسنده:آرلین.الف لوچ‌سینگر ؛ مترجم:محمدرضا رحیمی‌نژاد - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 581.012 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 50000 ریال - 3 -1196-01-964-978 انتخاب
5- سیستماتیک مولکولی گیاهی
نويسنده:دانیل کرافورد ؛ مترجم:محمدرضا رحیمی‌نژاد - دانشگاه اصفهان - دیویی: 581.012 - 508 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 30000 ریال - 7 -41-6478-964 انتخاب
6- سیستماتیک گیاهی: اصول و روشهای رده‌بندی
نويسنده:سامیوئل جونز ؛ نويسنده:آرلین.الف لوچ‌سینگر ؛ مترجم:محمدرضا رحیمی‌نژاد - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 581.012 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 140000 ریال - 3 -1196-01-964-978 انتخاب
7- سیستماتیک گیاهی: اصول و روشهای رده‌بندی
نويسنده:سامیوئل جونز ؛ نويسنده:آرلین.الف لوچ‌سینگر ؛ مترجم:محمدرضا رحیمی‌نژاد - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 581.012 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 35000 ریال - 1 -1196-01-964 انتخاب
8- سیستماتیک مولکولی گیاهی
نويسنده:دانیل کرافورد ؛ مترجم:محمدرضا رحیمی‌نژاد - دانشگاه اصفهان - دیویی: 581.012 - 506 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 16000 ریال - 7 -41-6478-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1