لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (14)
تالیف (25)
ترجمه (0)
تهران (23)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اناشیدی الولائیه: فی مدائح اهل بیت النبوه (ع)
شاعر:حسینعلی رحیمی ؛ تصويرگر:فردوس منعم - دارالبراق لثقافة الاطفال - دیویی: 892.71 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 2500 نسخه - 1 -034-466-600-978 انتخاب
2- دانشنامه زبان و ادب فارسی
مقاله نويس:سیده‌نیلگون دریایی ؛ مقاله نويس:اسماعیل سعادت ؛ مقاله نويس:محمدجعفر یاحقی - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دیویی: 8fa0.3 - 862 صفحه - جلد 5 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 600000 ریال - 0 -90-7531-964-978 انتخاب
3- 1000 نکته طبقه‌بندی شده در زبان فارسی سال سوم دبیرستان (تجربی - ریاضی فیزیک)
نويسنده:حسینعلی رحیمی ؛ نويسنده:بهروز ثروتی - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 8fa0.76 - 208 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1500 نسخه - 27000 ریال - 0 -053-373-964 انتخاب
4- فرهنگ اعلام سخن
نويسنده:حسن انوری ؛ نويسنده:علیرضا اسدی ؛ نويسنده:مرجان انصاری - سخن - دیویی: 920.02 - 872 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 1650 نسخه - 6 -287-372-964-978 انتخاب
5- 1000 نکته طبقه‌بندی شده در ادبیات سال سوم علوم انسانی
نويسنده:حسینعلی رحیمی ؛ نويسنده:بهروز ثروتی - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 8fa0.76 - 272 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1500 نسخه - 32000 ریال - 2 -07-7032-964 انتخاب
6- 1000 نکته در ؟؟؟ طبقه‌بندی‌شده زبان فارسی (5) سال سوم دبیرستان
نويسنده:حسینعلی رحیمی ؛ نويسنده:بهروز ثروتی - آیندگان هزار نکته - دیویی: 8fa0.76 - 206 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 0 -053-373-964 انتخاب
7- 1000 نکته در ??? طبقه‌بندی شده ادبیات سال سوم (5 و 6 سابق) علوم انسانی
نويسنده:حسینعلی رحیمی - آیندگان هزار نکته - دیویی: 8fa0.76 - 338 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 27000 ریال - 2 -07-7032-964 انتخاب
8- فرهنگ امثال سخن
نويسنده:حسن انوری ؛ نويسنده:حسینعلی رحیمی ؛ نويسنده:محمدعلی رضوی - سخن - دیویی: 398.9 - 704 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 5500 نسخه - 964-372-137-X انتخاب
9- فرهنگ اعلام سخن
نويسنده:حسن انوری ؛ نويسنده:علیرضا اسدی ؛ نويسنده:مرجان انصاری - سخن - دیویی: 920.02 - 884 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 1650 نسخه - 9 -286-372-964-978 انتخاب
10- فرهنگ امثال سخن
نويسنده:حسن انوری ؛ نويسنده:حسینعلی رحیمی ؛ نويسنده:محمدعلی رضوی - سخن - دیویی: 398.9 - 834 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 5500 نسخه - 8 -138-372-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3