لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (17)
تالیف (28)
ترجمه (0)
تهران (26)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ اعلام سخن
نويسنده:حسن انوری ؛ نويسنده:علیرضا اسدی ؛ نويسنده:مرجان انصاری - سخن - دیویی: 920.02 - 866 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 6 -287-372-964-978 انتخاب
2- فرهنگ اعلام سخن
نويسنده:حسن انوری ؛ نويسنده:علیرضا اسدی ؛ نويسنده:مرجان انصاری - سخن - دیویی: 920.02 - 1642 صفحه - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1399 - 9 -286-372-964-978 انتخاب
3- فرهنگ امثال سخن
نويسنده:حسن انوری ؛ نويسنده:حسینعلی رحیمی ؛ نويسنده:محمدعلی رضوی - سخن - دیویی: 398.9 - 834 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 8 -138-372-964 انتخاب
4- فرهنگ اعلام سخن
نويسنده:حسن انوری ؛ نويسنده:علیرضا اسدی ؛ نويسنده:مرجان انصاری - سخن - دیویی: 920.02 - 880 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 9 -286-372-964-978 انتخاب
5- فرهنگ امثال سخن
نويسنده:حسن انوری ؛ نويسنده:حسینعلی رحیمی ؛ نويسنده:محمدعلی رضوی - سخن - دیویی: 398.9 - 704 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 964-372-137-X انتخاب
6- فرهنگ اعلام سخن
نويسنده:حسن انوری ؛ نويسنده:علیرضا اسدی ؛ نويسنده:مرجان انصاری - سخن - دیویی: 920.02 - 758 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 2 -285-372-964-978 انتخاب
7- فرهنگ اعلام سخن
نويسنده:حسن انوری ؛ نويسنده:علیرضا اسدی ؛ نويسنده:مرجان انصاری - سخن - دیویی: 920.02 - 886 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 9 -286-372-964-978 انتخاب
8- فرهنگ اعلام سخن
نويسنده:حسن انوری ؛ نويسنده:علیرضا اسدی ؛ نويسنده:مرجان انصاری - سخن - دیویی: 920.02 - 756 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1399 - 2 -285-372-964-978 انتخاب
9- 1000 نکته در ؟؟؟ طبقه‌بندی‌شده زبان فارسی (5) سال سوم دبیرستان
نويسنده:حسینعلی رحیمی ؛ نويسنده:بهروز ثروتی - آیندگان هزار نکته - دیویی: 8fa0.76 - 206 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 20000 ریال - 0 -053-373-964 انتخاب
10- فرهنگ اعلام سخن
نويسنده:حسن انوری ؛ نويسنده:علیرضا اسدی ؛ نويسنده:مرجان انصاری - سخن - دیویی: 920.02 - 758 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 2 -285-372-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3