لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(155)
چاپ مجدد (410)
تالیف (2)
ترجمه (563)
تهران (485)
شهرستان (80)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (565) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من، پیش از تو
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:مریم مفتاحی - آموت - دیویی: 823.912 - 536 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 290000 ریال - 5 -42-6605-600-978 انتخاب
2- رقصاننده‌ی اسبها "پر از لطافت و شور عشق"
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:تبسم ارغده - کرمیت پارس - دیویی: 823.92 - 712 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 7 -28-8239-964-978 انتخاب
3- دختری که رهایش کردی
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:کتایون اسماعیلی - میلکان - دیویی: 823.92 - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 37 سال 1397 - 200000 ریال - 0 -82-7845-600-978 انتخاب
4- پس از تو
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:مریم مفتاحی - آموت - دیویی: 823.912 - 544 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 39 سال 1397 - 370000 ریال - 8 -018-384-600-978 انتخاب
5- هنوز هم من
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:مریم مفتاحی - آموت - دیویی: 823.92 - 612 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 460000 ریال - 6 -070-384-600-978 انتخاب
6- دختری که رهایش کردی
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:کتایون اسماعیلی - میلکان - دیویی: 823.92 - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 49 سال 1397 - 200000 ریال - 0 -82-7845-600-978 انتخاب
7- در پناه باران
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:اسدالله حقانی - آتیسا - دیویی: 823.92 - 446 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 440000 ریال - 3 -22-8951-600-978 انتخاب
8- دختری که رهایش کردی
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:کتایون اسماعیلی - میلکان - دیویی: 823.92 - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 65 سال 1397 - 300000 ریال - 0 -82-7845-600-978 انتخاب
9- کافه‌سرای طاووس
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:زهره مستی - یاری‌گر - دیویی: 823.92 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500000 ریال - 0 -48-8725-600-978 انتخاب
10- یک به علاوه یک
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:سیمین تاجدینی ؛ ويراستار:سمیرا فتحعلی‌آشتیانی - آتیسا - دیویی: 823.92 - 442 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 820000 ریال - 2 -74-8399-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 57