لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(83)
چاپ مجدد (0)
تالیف (83)
ترجمه (0)
تهران (83)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (83) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1386
تهيه كننده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ تهيه كننده:مریم صبوحی ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1032 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 4 -80-8533-964-978 انتخاب
2- کتابشناسی ماه: اردیبهشت ماه 1394
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 776 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 9 -258-222-600-978 انتخاب
3- مرجع نشر ایران 1388: اطلاعات ناشران، کاغذفروشان، لیتوگرافی‌ها، چاپخانه‌ها، صحافی‌ها، کتاب‌فروشی‌ها، مراکز ...
تهيه كننده:مجتبی تبریزنیا ؛ تهيه كننده:عیسی عباسی ؛ تهيه كننده:حمیرا کیاسی - خانه کتاب - دیویی: 070.50955 - 848 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 120000 ریال - 5 -08-5505-600-978 انتخاب
4- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتاب‌های منتشر شده در سال 1395
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 866 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 350000 ریال - 7 -421-222-600-978 انتخاب
5- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتاب‌های منتشر شده در سال 1396
تهيه و تنظيم:نسترن تجدد ؛ تهيه و تنظيم:لیلا قاسمی‌دهشال ؛ تهيه و تنظيم:سمانه نادری - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 7426 صفحه - (در8جلد ) - جلد 8 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2 -484-222-600-978 انتخاب
6- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1386
تهيه كننده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ تهيه كننده:مریم صبوحی ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 900 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 8 -82-8533-964-978 انتخاب
7- کتابشناسی ماه: فروردین ماه 1394
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 556 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 2 -257-222-600-978 انتخاب
8- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1387
به‌اهتمام:داریوش مطلبی ؛ به‌اهتمام:ونوس رضایی‌خجسته ؛ تهيه كننده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 672 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 0 -03-5505-600-978 انتخاب
9- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتاب‌های منتشر شده در سال 1395
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1000 صفحه - (در6جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 370000 ریال - 1 -423-222-600-978 انتخاب
10- کتابشناسی ماه: اردیبهشت ماه 1393
زيرنظر:سیدفرید قاسمی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 500 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 1 -171-222-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9