لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (8)
تالیف (36)
ترجمه (0)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجار
نويسنده:محمدحسن رجبی ؛ نويسنده:فاطمه‌رویا پورامید - نشر نی - دیویی: 955.0740838 - 472 صفحه - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 500000 ریال - 6 -528-185-964-978 انتخاب
2- زندگینامه سیاسی امام خمینی
نويسنده:محمدحسن رجبی - قبله - دیویی: 955.0842 - 325 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 10000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
3- مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجار
نويسنده:محمدحسن رجبی ؛ نويسنده:فاطمه‌رویا پورامید - نشر نی - دیویی: 955.0740838 - 458 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 500000 ریال - 1 -198-185-964-978 انتخاب
4- زندگینامه سیاسی امام خمینی: ازآغاز تا تبعید
نويسنده:محمدحسن رجبی - کتابخانه ملی ایران - دیویی: 955.0842 - 344 صفحه - (در1جلد ) - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 1000 نسخه - 2700 ریال - انتخاب
5- مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجار
نويسنده:محمدحسن رجبی ؛ نويسنده:فاطمه‌رویا پورامید - نشر نی - دیویی: 955.0740838 - 452 صفحه - جلد 9 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 500000 ریال - 5 -541-185-964-978 انتخاب
6- رسایل و فتاوای جهادی شامل: رساله‌ها و فتواهای علمای‌اسلامی در جهاد با قدرتهای استعمار
تدوين:محمدحسن رجبی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 297.377 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 6 -148-422-964 انتخاب
7- امیرالمومنین (ع)
نويسنده:محمدحسن رجبی ؛ ويراستار:میترا طاهری‌لطفی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 297.951 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 6 -275-379-964-978 انتخاب
8- زندگینامه سیاسی امام خمینی: از آغاز تا هجرت به پاریس
نويسنده:محمدحسن رجبی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 955.0842 - 490 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 11000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
9- مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجار
نويسنده:محمدحسن رجبی ؛ نويسنده:فاطمه‌رویا پورامید - نشر نی - دیویی: 955.0740838 - 482 صفحه - جلد 8 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 500000 ریال - 8 -540-185-964-978 انتخاب
10- زندگینامه سیاسی امام خمینی
به‌اهتمام:محمدحسن رجبی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0842 - 704 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 5 -22-6196-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4