لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (62)
تالیف (83)
ترجمه (28)
تهران (110)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (14)

تعداد یافت شده (111) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هزاره‌های گم شده: هخامنشیان به روایتی دیگر
نويسنده:پرویز رجبی - توس - دیویی: 955.01 - 498 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1388 - 2300 نسخه - 2 -572-315-964 انتخاب
2- تاریخ ایران: ایلامیها و آریاییها تا پایان دوره هخامنشی (رشته تاریخ)
نويسنده:پرویز رجبی ؛ ويراستار:محمدرضا نصیری - دانشگاه پیام نور - دیویی: 955.01 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 10000 نسخه - 23500 ریال - 1 -106-387-964 انتخاب
3- اصفهان‌ سرای هزار نقش
عكاس:داود وکیل‌زاده ؛ تدوين:سونیا رضاپور ؛ ويراستار:ابوالفتح قهرمانی - یساولی - دیویی: 779.955930223 - 144 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 3000 نسخه - 0 -275-306-964-978 انتخاب
4- سده‌های گمشده (تاریخ دوره‌ی اسلامی ایران) آشتی با تاریخ: صفاریان، سامانیان، غزنویان و غوریان
نويسنده:پرویز رجبی - پژواک کیوان - دیویی: 955.04 - 532 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 8 -25-8727-964-978 انتخاب
5- سفرنامه‌ی والتر هینتس: Walther Hinz
نويسنده:والتر هینتس ؛ مترجم:پرویز رجبی ؛ ويراستار:عبدالله موذن‌زاده‌کلور - ایرانشناسی - دیویی: 955.0043 - 222 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 3 -79-2725-964-978 انتخاب
6- کریم‌خان زند و زمان او
نويسنده:پرویز رجبی - کتاب آمه - دیویی: 955.0732 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 4 -19-5757-600-978 انتخاب
7- هزاره‌های گم شده: اهورامزدا، زرتشت و اوستا
نويسنده:پرویز رجبی ؛ ويراستار:بهمن حمیدی - توس - دیویی: 955.01 - 594 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1388 - 2200 نسخه - 4 -571-315-964 انتخاب
8- جشن‌های ایرانی
نويسنده:پرویز رجبی - فرزین - دیویی: 306.55 - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2500 نسخه - 7500 ریال - 1 -3-90006-964 انتخاب
9- سیمرغ
نويسنده:پرویز رجبی - امید ایرانیان - دیویی: 8fa3.62 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 4 -4-95743-964 انتخاب
10- سده‌های گمشده (تاریخ دوره‌ی اسلامی ایران): آشتی با تاریخ دیلمیان، علویان، آل‌زیار و آل‌بویه
نويسنده:پرویز رجبی ؛ نويسنده:علی جعفری ؛ نويسنده:فرشته آذرباد - نشر پژواک کیوان - دیویی: 955.04 - 366 صفحه - (در6جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 78000 ریال - 0 -26-8727-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12