لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (62)
تالیف (83)
ترجمه (28)
تهران (110)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (14)

تعداد یافت شده (111) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مارمولک‌ها هم غصه می‌خورند
نويسنده:پرویز رجبی - اختران - دیویی: 8fa3.62 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 37000 ریال - 2 -69-8897-964-978 انتخاب
2- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
3- یافته‌های تازه از ایران باستان
نويسنده:والتر هینتس ؛ مترجم:پرویز رجبی - ققنوس - دیویی: 4fa0.025 - 362 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1392 - 190000 ریال - 5 -638-311-964-978 انتخاب
4- گفت‌وگو درباره عقلانیت و نوگرایی
نويسنده:محمدعلی کاتوزیان ؛ نويسنده:سیدحسین نصر ؛ نويسنده:مصطفی ملکیان - پایان - دیویی: 305.5520955 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 95000 ریال - 2 -4-90414-600-978 انتخاب
5- ماهی قرمز حوض همسایه
نويسنده:پرویز رجبی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa3.62 - 95 صفحه - چاپ 1 سال 1357 - انتخاب
6- سده‌های گمشده (تاریخ دوره‌ی اسلامی ایران) آشتی با تاریخ: مغول‌ها و ایلخانان در ایران (616 - 756)
نويسنده:پرویز رجبی - پژواک کیوان - دیویی: 955.04 - 360 صفحه - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 3 -91-8727-964-978 انتخاب
7- هزاره‌های گم شده: ساسانیان، فروپاشی زمام‌داری ایران باستان
نويسنده:پرویز رجبی - توس - دیویی: 955.01 - 568 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 7 -575-315-964 انتخاب
8- یافته‌های تازه از ایران باستان
نويسنده:والتر هینتس ؛ مترجم:پرویز رجبی - ققنوس - دیویی: 4fa0.025 - 362 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 60000 ریال - 5 -638-311-964-978 انتخاب
9- شهریاری ایلام
نويسنده:والتر هینتس ؛ مترجم:پرویز رجبی ؛ مترجم:عباس اسماعیلی - نشر ماهی - دیویی: 955.0122 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 50000 ریال - 0 -52-9971-964-978 انتخاب
10- کاشان نگین انگشتری تاریخ ایران
نويسنده:پرویز رجبی ؛ باهمكاري:فاطمه اروجلو ؛ باهمكاري:مرضیه مقدم - پژواک کیوان - دیویی: 955.9362 - 640 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 160000 ریال - 3 -62-8727-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12