لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (4)
تالیف (3)
ترجمه (6)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزارش مطالعات و حمایت‌طلبی گروه علمی سلامت اجتماعی
نويسنده:سیدحسن امامی‌رضوی ؛ نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:نرگس تبریزچی - طب و جامعه - دیویی: 613.070955 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 2 -10-7222-600-978 انتخاب
2- روان‌شناسی اجتماعی کاربردی: درک و مدیریت مسایل اجتماعی
نويسنده:لیندا اشتگ ؛ نويسنده:آبراهام بونک ؛ نويسنده:تالیب روتنگاتر - ارسباران - دیویی: 360.01 - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 200000 ریال - 4 -10-7385-600-978 انتخاب
3- کاربرد آزمون‌ها در روان‌شناسی شناختی (رشته روان‌شناسی)
نويسنده:حسین زارع ؛ نويسنده:حسن عبدالله‌زاده ؛ ويراستار:مجید صفاری‌نیا - دانشگاه پیام نور - دیویی: 153 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 5 -0173-14-964-978 انتخاب
4- روان‌شناسی اجتماعی
نويسنده:الیوت‌آر. اسمیت ؛ نويسنده:دیان‌ام. مکی ؛ مترجم:اردشیر اسدی - وانیا - دیویی: 302 - 664 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 440000 ریال - 7 -19-6564-600-978 انتخاب
5- روان‌شناسی اجتماعی کاربردی: درک و مدیریت مسایل اجتماعی
نويسنده:لیندا اشتگ ؛ نويسنده:آبراهام بونک ؛ نويسنده:تالیب روتنگاتر - ارسباران - دیویی: 360.01 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 4 -10-7385-600-978 انتخاب
6- روان‌شناسی اجتماعی کاربردی: درک و مدیریت مسایل اجتماعی
نويسنده:لیندا اشتگ ؛ نويسنده:آبراهام بونک ؛ نويسنده:تالیب روتنگاتر - ارسباران - دیویی: 360.01 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 190000 ریال - 4 -10-7385-600-978 انتخاب
7- سلامت رفتاری: یکپارچگی فردی و خانوادگی در درمان بیماری‌های پزشکی
نويسنده:لین اسپری ؛ مترجم:مجید صفاری‌نیا ؛ مترجم:شیرین خاتمی - ارسباران - دیویی: 616.89156 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 500000 ریال - 9 -57-7385-600-978 انتخاب
8- روان‌شناسی اجتماعی کاربردی: درک و مدیریت مسایل اجتماعی
نويسنده:لیندا اشتگ ؛ نويسنده:آبراهام بونک ؛ نويسنده:تالیب روتنگاتر - ارسباران - دیویی: 302 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 500 نسخه - 420000 ریال - 4 -10-7385-600-978 انتخاب
9- کاربرد آزمون‌ها در روان‌شناسی شناختی (رشته روان‌شناسی)
نويسنده:حسین زارع ؛ نويسنده:حسن عبدالله‌زاده ؛ ويراستار:مجید صفاری‌نیا - دانشگاه پیام نور - دیویی: 153 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 85000 ریال - 5 -0173-14-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1