لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (8)
تالیف (6)
ترجمه (7)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کاربرد آزمون‌ها در روان‌شناسی شناختی (رشته روان‌شناسی)
نويسنده:حسین زارع ؛ نويسنده:حسن عبدالله‌زاده ؛ ويراستار:مجید صفاری‌نیا - دانشگاه پیام نور - دیویی: 153 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 140000 ریال - 5 -0173-14-964-978 انتخاب
2- کاربرد آزمون‌ها در روان‌شناسی شناختی (رشته روان‌شناسی)
نويسنده:حسین زارع ؛ نويسنده:حسن عبدالله‌زاده ؛ ويراستار:مجید صفاری‌نیا - دانشگاه پیام نور - دیویی: 153 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 250000 ریال - 5 -0173-14-964-978 انتخاب
3- مسائل نوجوانان و جوانان در ایران معاصر (رشته روان‌شناسی)
نويسنده:منیژه کرباسی ؛ نويسنده:منوچهر وکیلیان ؛ ويراستار:مجید صفاری‌نیا - دانشگاه پیام نور - دیویی: 155 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 320000 ریال - 7 -680-387-964-978 انتخاب
4- روان‌شناسی اجتماعی کاربردی: درک و مدیریت مسایل اجتماعی
نويسنده:لیندا اشتگ ؛ نويسنده:آبراهام بونک ؛ نويسنده:تالیب روتنگاتر - ارسباران - دیویی: 302 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 620000 ریال - 4 -10-7385-600-978 انتخاب
5- روان‌شناسی اجتماعی کاربردی: درک و مدیریت مسایل اجتماعی
نويسنده:لیندا اشتگ ؛ نويسنده:آبراهام بونک ؛ نويسنده:تالیب روتنگاتر - ارسباران - دیویی: 302 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 420000 ریال - 4 -10-7385-600-978 انتخاب
6- کاربرد آزمون‌ها در روان‌شناسی شناختی (رشته روان‌شناسی)
نويسنده:حسین زارع ؛ نويسنده:حسن عبدالله‌زاده ؛ ويراستار:مجید صفاری‌نیا - دانشگاه پیام نور - دیویی: 153 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 85000 ریال - 5 -0173-14-964-978 انتخاب
7- کاربرد آزمون‌ها در روان‌شناسی شناختی (رشته روان‌شناسی)
نويسنده:حسین زارع ؛ نويسنده:حسن عبدالله‌زاده ؛ ويراستار:مجید صفاری‌نیا - دانشگاه پیام نور - دیویی: 153 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 5 -0173-14-964-978 انتخاب
8- روان‌شناسی اجتماعی کاربردی: درک و مدیریت مسایل اجتماعی
نويسنده:لیندا اشتگ ؛ نويسنده:آبراهام بونک ؛ نويسنده:تالیب روتنگاتر - ارسباران - دیویی: 360.01 - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 200000 ریال - 4 -10-7385-600-978 انتخاب
9- روان‌شناسی اجتماعی کاربردی: درک و مدیریت مسایل اجتماعی
نويسنده:لیندا اشتگ ؛ نويسنده:آبراهام بونک ؛ نويسنده:تالیب روتنگاتر - ارسباران - دیویی: 360.01 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 190000 ریال - 4 -10-7385-600-978 انتخاب
10- روان‌شناسی اجتماعی
نويسنده:الیوت‌آر. اسمیت ؛ نويسنده:دیان‌ام. مکی ؛ مترجم:اردشیر اسدی - وانیا - دیویی: 302 - 664 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 440000 ریال - 7 -19-6564-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2