لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (5)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بانک و بانکداری در ایران
نويسنده:منیژه ربیعی ؛ ويراستار:کاظم سادات‌اشکوری - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 332.10955 - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 9500 ریال - 7 -31-5799-964 انتخاب
2- بانک و بانکداری در ایران
نويسنده:منیژه ربیعی ؛ نويسنده:کاظم سادات‌اشکوری - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 332.10955 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 8800 ریال - 7 -31-5799-964 انتخاب
3- سرگذشت ناصرالدین شاه: برگرفته از کتابهای حقایق الاخبار، فتنه باب، تاریخ منتظم ناصری، روزنامه ایران، تاریخ بی‌دروغ، ماثر والاثار
به‌اهتمام:منیژه ربیعی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 955.0745092 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 964-8084-19-X انتخاب
4- سرگذشت شاه سلطان حسین: بر اساس کتابهای دستور شهریاران اثر محمد ابراهیم نصیری مجمع التواریخ اثر میرزا محمد خلیل مرعشی رستم التواریخ اثر محمد هاشم آصف ت
گردآورنده:منیژه ربیعی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 955.0714 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 9500 ریال - 7 -32-8084-964 انتخاب
5- بانک و بانکداری در ایران
نويسنده:منیژه ربیعی ؛ زيرنظر:کاظم سادات‌اشکوری - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 332.10955 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 8800 ریال - 7 -31-5799-964 انتخاب
6- سرگذشت ناصرالدین شاه: برگرفته از کتابهای حقایق الاخبار، فتنه باب، تاریخ منتظم ناصری، روزنامه ایران، تاریخ بی‌دروغ، ماثر والاثار
به‌اهتمام:منیژه ربیعی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 955.0745092 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 13000 ریال - 964-8084-19-X انتخاب
7- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
8- تاریخ بیداری ایرانیان
نويسنده:محمدبن‌علی ناظم‌الاسلام‌کرمانی ؛ به‌اهتمام:منیژه ربیعی - میراثبان - دیویی: 955.075 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 20000 ریال - 1 -5-96912-964-978 انتخاب
9- سرگذشت مرعشیان مازندران: تلخیص و بازنویسی کتاب‌های تاریخ طبرتان و رویان و مازندران، اثر ظهیرالدین مرعشی و تاریخ خاندان مرعشی مازندران، اثر تیمور مرعشی
به‌اهتمام:منیژه ربیعی - میراثبان - دیویی: 955.22 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 19500 ریال - 2 -19-5016-600-978 انتخاب
10- سرگذشت شاه سلطان حسین: بر اساس کتابهای دستور شهریاران اثر محمد ابراهیم نصیری مجمع التواریخ اثر میرزا محمد خلیل مرعشی رستم التواریخ اثر ...
گردآورنده:منیژه ربیعی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 955.0714 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 12000 ریال - 7 -32-8084-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2