لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (93)
تالیف (34)
ترجمه (92)
تهران (126)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (126) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خداوندان اندیشه سیاسی: (قسمت اول: ماکیاول، بدن، هابز، لاک)
نويسنده:ویلیام‌تامس جونز ؛ مترجم:علی رامین - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 320.01 - 290 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -0318-00-964-978 انتخاب
2- تاریخ جهان
نويسنده:ارنست‌هانس گامبریچ ؛ مترجم:علی رامین - نشر نی - دیویی: 909 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 700 نسخه - 200000 ریال - 1 -127-185-964-978 انتخاب
3- مبانی فلسفه هنر
نويسنده:آن شپرد ؛ مترجم:علی رامین ؛ ويراستار:کامران فانی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 700.1 - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 5 -115-445-964 انتخاب
4- خداوندان اندیشه سیاسی: قسمت اول: ماکیاول، بدن، هابز، لاک
نويسنده:ویلیام‌تامس جونز ؛ مترجم:علی رامین - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 320.01 - 288 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 3 -0318-00-964-978 انتخاب
5- دانشنامه دانش‌گستر: ملیله - نکتورن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 882 صفحه - (در18جلد ) - جلد 16 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
6- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
7- خداوندان اندیشه سیاسی: از ماکیاولی تا بنتم
نويسنده:ویلیام‌تامس جونز ؛ مترجم:علی رامین - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 320.01 - 500 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 1000 نسخه - 5 -007-121-600-978 انتخاب
8- خداوندان اندیشه سیاسی: (قسمت اول: هگل، آگوست کنت، جان استوارت میل)
نويسنده:لین لنکستر ؛ مترجم:علی رامین - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 320.01 - 192 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 6 -0320-00-964-978 انتخاب
9- نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر
نويسنده:علی رامین - نشر نی - دیویی: 701.03 - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 2 -232-185-964-978 انتخاب
10- خداوندان اندیشه سیاسی: از ماکیاولی تا بنتم
نويسنده:ویلیام‌تامس جونز ؛ مترجم:علی رامین - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 320.01 - 506 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 2000 نسخه - 5 -007-121-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13