لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (96)
تالیف (34)
ترجمه (95)
تهران (129)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (129) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزادی و سازمان: پیدایش و سیر تکوین سوسیالیسم، لیبرالیسم، رادیکالیسم، ناسیونالیسم
نويسنده:برتراند راسل ؛ مترجم:علی رامین - فرزان روز - دیویی: 320.54 - 554 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 250000 ریال - 8 -14-6138-964-978 انتخاب
2- هنر مدرن
نويسنده:نوربرت لینتن ؛ مترجم:علی رامین - نشر نی - دیویی: 709.04 - 518 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1392 - 35000 ریال - 6 -667-312-964 انتخاب
3- حکومت انتخابی
نويسنده:جان استوارت‌میل ؛ مترجم:علی رامین - نشر نی - دیویی: 323.44 - 372 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 240000 ریال - 3 -974-312-964-978 انتخاب
4- کوچک زیباست: اقتصاد با ابعاد انسانی
نويسنده:ارنست‌فریدریک شوماخر ؛ مترجم:علی رامین - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 330.1 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 50000 ریال - 0 -968-376-964-978 انتخاب
5- فلسفه تحلیلی هنر
نويسنده:علی رامین ؛ ويراستار:افسرالملوک ملکی - فرهنگستان هنر - دیویی: 701 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 ریال - 6 -07-8802-964 انتخاب
6- دانشنامه دانش‌گستر: گروه هشت - ماشین خامه‌گیری
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 810 صفحه - (در18جلد ) - جلد 14 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
7- مبانی جامعه‌شناسی هنر
نويسنده:علی رامین - نشر نی - دیویی: 701.1 - 674 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 800000 ریال - 1 -002-185-964-978 انتخاب
8- خداوندان اندیشه سیاسی: قسمت اول: ماکیاول، بدن، هابز، لاک
نويسنده:ویلیام‌تامس جونز ؛ مترجم:علی رامین - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 320.01 - 288 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 15000 ریال - 2 -0318-00-964 انتخاب
9- خداوندان اندیشه سیاسی
نويسنده:هگل اگوست‌کنت ؛ گردآورنده:جان‌استوارت میل ؛ مترجم:علی رامین - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 320 - 198 صفحه - جلد 3 - رقعی - چاپ 2 سال 1371 - 800 ریال - انتخاب
10- تاریخ هنر
نويسنده:ارنست‌هانس گامبریچ ؛ مترجم:علی رامین ؛ ويراستار:رشاد مردوخی - نشر نی - دیویی: 709 - 678 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1394 - 750000 ریال - 0 -470-312-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13