لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(52)
چاپ مجدد (18)
تالیف (65)
ترجمه (5)
تهران (70)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (68)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کادوی عجیب و غریب تولد لونا
نويسنده:پیام ابراهیمی ؛ ويراستار:شیوا حریری ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 2 -719-389-964-978 انتخاب
2- دست نزنی به تنم
شاعر:مریم اسلامی ؛ ويراستار:فهیمه شانه ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - غنچه - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 6 -00-8406-600-978 انتخاب
3- زال زر فرزند کوهستان
بازنويسي:داود محمدی‌فر ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - سبزان،آمه - دیویی: 8fa3.62 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 1 -10-6242-600-978 انتخاب
4- دست نزنی به تنم
شاعر:مریم اسلامی ؛ ويراستار:فهیمه شانه ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - غنچه - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 4 -33-8406-600-978 انتخاب
5- اژدهای بدجنسی که چشم‌هایش آستیگمات بود / نبود!
نويسنده:فریدون عموزاده‌خلیلی ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی - دیویی: 8fa3.62 - 44 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 3 -608-436-600-978 انتخاب
6- آلوچه و سنگ
نويسنده:طاهره خردور ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 110000 ریال - 5 -165-296-600-978 انتخاب
7- نان بربری کوچولو
نويسنده:هدی حدادی ؛ گرافيست:امیر علایی ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - خانه ادبیات - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 8 -380-545-964-978 انتخاب
8- ماهی‌های بالابندر
نويسنده:غزاله بیگدلو ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 0 -1-93850-600-978 انتخاب
9- لولوی پشت شیشه
شاعر:مریم اسلامی ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - بداهه - دیویی: 8fa1.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 135000 ریال - 1 -0-99443-622-978 انتخاب
10- به مامان و بابام می‌گم
شاعر:مریم اسلامی ؛ ويراستار:فهیمه شانه ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - غنچه - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 8 -35-8406-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7