لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (17)
تالیف (59)
ترجمه (5)
تهران (64)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (62)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- به مامان و بابام می‌گم
شاعر:مریم اسلامی ؛ ويراستار:فهیمه شانه ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - غنچه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 8 -98-7721-600-978 انتخاب
2- رقص جن‌ها
نويسنده:محمدرضا شمس‌ ؛ ويراستار:هدا توکلی ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - هوپا - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -20-8025-600-978 انتخاب
3- سلطان جدید جنگل: برگرفته از سندبادنامه‌: مهارت تفکر منطقی
نويسنده:عذرا جوزدانی ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - فرای علم، کتاب‌های بلوط - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 90000 ریال - 9 -82-7280-600-978 انتخاب
4- مواظب خودمم: به مامان و بابام میگم...
نويسنده:مریم اسلامی ؛ ويراستار:فهیمه شانه ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - غنچه - 58 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 270000 ریال - 6 -55-8406-600-978 انتخاب
5- دست نزنی به تنم
شاعر:مریم اسلامی ؛ ويراستار:فهیمه شانه ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - غنچه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 6 -00-8406-600-978 انتخاب
6- هیولای کوه به دوش
نويسنده:محمدرضا شمس‌ ؛ ويراستار:هدا توکلی ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - هوپا - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -16-8025-600-978 انتخاب
7- آش ماهی: برگرفته از مرزبان‌نامه: مهارت رعایت انصاف
نويسنده:جعفر توزنده‌جانی ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو ؛ تصويرگر:هاله قربانی - فرای علم، کتاب‌های بلوط - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 90000 ریال - 3 -42-7280-600-978 انتخاب
8- چتری با پروانه‌های سفید
نويسنده:فرهاد حسن‌زاده ؛ ويراستار:مژگان کلهر ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - فاطمی، کتاب طوطی - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1500 نسخه - 220000 ریال - 1 -992-318-964-978 انتخاب
9- نی‌نی‌ها و هولولو: نی‌نی دختری
نويسنده:افسانه شعبان‌نژاد ؛ ويراستار:محمدمهدی عقابی ؛ گرافيست:افسانه آسایش - سوره مهر - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 6 -0368-03-600-978 انتخاب
10- ماهی‌های بالابندر
نويسنده:غزاله بیگدلو ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 0 -1-93850-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7