لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(413)
چاپ مجدد (307)
تالیف (636)
ترجمه (84)
تهران (237)
شهرستان (483)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (720) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- منتهی ‌الآمال
نويسنده:عباس قمی ؛ ويراستار:کاظم عابدینی‌مطلق - پیام عدالت - دیویی: 297.95 - 636 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 3 -028-152-964-978 انتخاب
2- منتهی‌ الآمال
نويسنده:عباس قمی ؛ ويراستار:کاظم عابدینی‌مطلق - علویون - دیویی: 297.95 - 672 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 4 سال 1392 - 1 -1-91459-600-978 انتخاب
3- نظریه‌ی ادبی مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو
نويسنده:عباس جباری‌مقدم ؛ ويراستار:کاظم عابدینی‌مطلق - فراگفت - دیویی: 8fa0.41 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 9 -91-7721-964 انتخاب
4- منتهی ‌الآمال
نويسنده:عباس قمی ؛ ويراستار:کاظم عابدینی‌مطلق - بوکتاب - دیویی: 297.95 - 1360 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 60000 ریال - 2 -6-95997-964 انتخاب
5- مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی مطابق با نسخه نیکلسون
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ ويراستار:کاظم عابدینی‌مطلق - آثار قلم - دیویی: 8fa1.31 - 1060 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 4 سال 1395 - 400000 ریال - 8 -5-92884-600-978 انتخاب
6- کلیات جامع تعبیر خواب ابن سیرین، دانیال نبی (ع)، جابر مغربی، کرمانی، خالد اصفهانی، اسماعیل اشعث، حضرت صادق (ع)
نويسنده:حبیش‌بن‌ابراهیم تفلیسی ؛ ويراستار:کاظم عابدینی‌مطلق - ارمغان‌ طوبی - دیویی: 135.3 - 440 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 20000 ریال - 1 -57-7671-964 انتخاب
7- لیلی و مجنون
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:کاظم عابدینی‌مطلق - مصطفی - دیویی: 8fa1.23 - 152 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1394 - 80000 ریال - 1 -064-466-964-978 انتخاب
8- مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی مطابق با نسخه نیکلسون
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ ويراستار:کاظم عابدینی‌مطلق - آثار قلم - دیویی: 8fa1.31 - 1056 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1394 - 320000 ریال - 8 -5-92884-600-978 انتخاب
9- گلستان سعدی بر اساس نسخه‌ی محمدعلی فروغی
شاعر:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ به‌اهتمام:کاظم عابدینی‌مطلق - نشر محراب دانش - دیویی: 8fa8.831 - 210 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 40000 ریال - 1 -11-2758-964-978 انتخاب
10- شاهنامه فردوسی: بر اساس نسخه مسکو: دفترهای پنجم تا ششم
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:کاظم عابدینی‌مطلق - ذهن‌آویز - دیویی: 8fa1.21 - 736 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 4 -65-5219-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 72