لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(408)
چاپ مجدد (307)
تالیف (631)
ترجمه (84)
تهران (237)
شهرستان (478)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (715) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیات تعبیر خواب: امام جعفر صادق، محمدبن سیرین، دانیال پیامبر، ابراهیم کرمانی، یوسف پیغمبر، هامونی، اسماعیل بن اشعث، خالد اصفهانی، حافظ ابن اسحاق، ...
نويسنده:حبیش‌بن‌ابراهیم تفلیسی ؛ ويراستار:کاظم عابدینی‌مطلق - نشر مهراد - دیویی: 135.3 - 422 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 3500 نسخه - 55000 ریال - 2 -0-95611-964 انتخاب
2- خورشید هم که نباشی ماهی
شاعر:کاظم عابدینی‌مطلق - آفرینه - دیویی: 8fa1.62 - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 99000 ریال - 7 -80-7314-600-978 انتخاب
3- مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی مطابق با نسخه نیکلسون
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ ويراستار:کاظم عابدینی‌مطلق - آثار قلم - دیویی: 8fa1.31 - 1060 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 8 -5-92884-600-978 انتخاب
4- خاطرات اشرف پهلوی
نويسنده:اشرف پهلوی ؛ به‌اهتمام:کاظم عابدینی‌مطلق - آفرینه - دیویی: 955.0824092 - 318 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 188000 ریال - 1 -53-7314-600-978 انتخاب
5- گلستان سعدی بر اساس نسخه محمدعلی فروغی
شاعر:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ مصحح:محمدعلی فروغی ؛ ويراستار:کاظم عابدینی‌مطلق - آبانه - دیویی: 8fa8.831 - 304 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -15-8063-600-978 انتخاب
6- شاهنامه فردوسی: بر اساس نسخه مسکو دفترهای اول تا چهارم
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ ويراستار:کاظم عابدینی‌مطلق ؛ مذهب:مرضیه عرفانی - فرهنگسرای میردشتی - دیویی: 8fa1.21 - 978 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 1500 نسخه - 4 -60-7141-964-978 انتخاب
7- کلیات تعبیر خواب: امام جعفر صادق، محمدبن سیرین، دانیال پیامبر، ابراهیم کرمانی، یوسف پیغمبر، هامونی، اسماعیل بن اشعث، خالد اصفهانی، حافظ ابن اسحاق، ...
نويسنده:حبیش‌بن‌ابراهیم تفلیسی ؛ به‌اهتمام:کاظم عابدینی‌مطلق - اندیشه کهن - دیویی: 135.3 - 624 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 3500 نسخه - 38000 ریال - 1 -0-96629-964 انتخاب
8- گلستان سعدی
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ ويراستار:کاظم عابدینی‌مطلق - نگاران قلم - دیویی: 8fa8.831 - 240 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -31-8574-964-978 انتخاب
9- دیوان پروین اعتصامی
شاعر:پروین اعتصامی ؛ ويراستار:کاظم عابدینی‌مطلق - نسیم بهشت - دیویی: 8fa1.6 - 524 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 7 -62-6946-600-978 انتخاب
10- غزلیات سعدی
شاعر:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ ويراستار:کاظم عابدینی‌مطلق - کومه،نگاران قلم - دیویی: 8fa1.31 - 284 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 8 -74-2598-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 72