لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (3)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از آستارا تا استارباد شامل: اسناد تاریخی گرگان
گردآورنده:مسیح ذبیحی ؛ گردآورنده:منوچهر ستوده - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دیویی: 955.2043 - 726 صفحه - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 30000 ریال - 5 -17-6278-964 انتخاب
2- از آستارا تا استارباد شامل: اسناد تاریخی گرگان
به‌اهتمام:مسیح ذبیحی ؛ به‌اهتمام:منوچهر ستوده - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دیویی: 955.2 - 704 صفحه - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1377 - 28000 ریال - انتخاب
3- گرگان نامه
نويسنده:مسیح ذبیحی ؛ مصحح:ایرج افشار - بابک - دیویی: 955.2232 - 296 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 650 ریال - انتخاب
4- استرآبادنامه (سه سفرنامه، وقفنامه و سرگذشت)
به‌اهتمام:مسیح ذبیحی ؛ به‌اهتمام:ایرج افشار ؛ به‌اهتمام:محمدتقی دانش‌پژوه - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955.223 - 276 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1386 - 48000 ریال - 5 -1085-00-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1