لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (13)
تالیف (21)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کوچه باغی‌ها
شاعر: پرتوکرمانشاهی ؛ مقدمه:محمدعلی سلطانی - سها - دیویی: 8fa1.62 - 542 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1397 - 450000 ریال - 3 -63-6254-964-978 انتخاب
2- ایلات و طوایف کرمانشاهان: سنجابی، باجلان، کلیایی
نويسنده:محمدعلی سلطانی - سها - دیویی: 955.984 - 310 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 7 -78-6254-964-978 انتخاب
3- تاریخ خاندان‌های حقیقت در کرمانشاهان: شاه ابراهیمی، خاموشی (حیدری)، آتش بگی، شاهیاسی، ...
نويسنده:محمدعلی سلطانی - سها - دیویی: 955.44 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 250000 ریال - 2 -99-6254-964-978 انتخاب
4- دیوان حافظ شیرازی
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مقدمه:محمدعلی سلطانی ؛ خطاط:فریبا مقصودی‌کرمانشاهی - سها - دیویی: 8fa1.32 - 388 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 7 -65-6254-964-978 انتخاب
5- حماسه ملی ایران در اعتقاد علویان یارسان
نويسنده:محمدعلی سلطانی - اطلاعات - دیویی: 8fa9.21 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 65000 ریال - 0 -983-423-964-978 انتخاب
6- فرهنگ و مردم کرمانشاهان: صنایع دستی، اخلاق و آداب و رسوم، سور و سوگ، تکایا و حسینیه ها، بازیهای محلی، ...
نويسنده:محمدعلی سلطانی - سها - دیویی: 955.984 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 250000 ریال - 5 -69-6254-964-978 انتخاب
7- کردها پرچمداران ادب فارسی در ایران و میانرودان
نويسنده:محمدعلی سلطانی - اطلاعات - دیویی: 8fa0.98 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 8 -990-423-964-978 انتخاب
8- فرهنگ و هنر کرمانشاهان:‌ مطبوعات، نمایش، موسیقی، چاپ و کتاب و کتابخانه، احوال و آثار نویسندگان، مترجمین و محققان، ...
نويسنده:محمدعلی سلطانی - سها - دیویی: 955.984 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 600000 ریال - 5 -72-6254-964-978 انتخاب
9- ایلات و طوایف کرمانشاهان:‌ جاف
نويسنده:محمدعلی سلطانی - سها - دیویی: 955.984 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 250000 ریال - 9 -74-6254-964-978 انتخاب
10- جغرافیای تاریخی کرمانشاهان
نويسنده:محمدعلی سلطانی - سها - دیویی: 955.984 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 250000 ریال - 1 -70-6254-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3