لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (0)
تالیف (25)
ترجمه (10)
تهران (33)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهبرد سایبری ملی ایالات متحده و زیرساخت‌های حیاتی آن: فرمان محافظتی و اجرایی آن
زيرنظر:امیرهوشنگ خادم‌دقیق ؛ مترجم:سیدابوالفضل حسینی‌نیک ؛ مترجم:عبدالقاسم سعیدی‌پور - پشتیبان - دیویی: 355.033573 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 5 -58-8794-600-978 انتخاب
2- پشت بیدستان: نگاهی به فاریاب
نويسنده:نصرالله احمدی ؛ به‌اهتمام:مهدی یوسفی ؛ ويراستار:زهرا آتشکده - آل علی (ع) - دیویی: 955.724 - 530 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1393 - 300000 ریال - 5 -30-7710-964-978 انتخاب
3- نقش نظام بانکی در پیشگیری از پولشویی
نويسنده:مهدی یوسفی ؛ نويسنده:علی‌اکبر تقی‌زاده‌معنوی - سخنوران - دیویی: 364.168 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 127000 ریال - 7 -731-383-600-978 انتخاب
4- دموکراسی دینی و ولایت فقیه
نويسنده:میلاد یاوری ؛ ويراستار:علی مهدیزاده ؛ ويراستار:معصومه فهمیده‌نیا - پشتیبان - دیویی: 297.483 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 2 -99-8415-600-978 انتخاب
5- تحول خانواده در بستر مدرنیته
نويسنده:منصوره لولاآور ؛ نويسنده:محمدامین کشاورز ؛ زيرنظر:مهدی یوسفی - پشتیبان - دیویی: 306.850955 - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 0 -11-8794-600-978 انتخاب
6- شیوه جنگ جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی
نويسنده:محمود عسگری ؛ ويراستار:مهدی یوسفی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 955.0843 - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 7 -58-6350-622-978 انتخاب
7- گنجینه نکات ایمونولوژی
نويسنده:مهدی یوسفی ؛ نويسنده:لیلی عاقبتی‌ملکی ؛ نويسنده:الهام صفرزاده - گروه تالیفی دکتر خلیلی - دیویی: 616.079 - 374 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 250000 ریال - 3 -54-7476-600-978 انتخاب
8- هوش محاسباتی و الگوریتم‌های بهینه‌سازی (مرجع کامل رایانش نرم و الگوریتم‌های تکاملی)
نويسنده:عطالله ابراهیم‌زاده ؛ نويسنده:ملیحه احمدی ؛ نويسنده:مهدی یوسفی - علوم رایانه - دیویی: 005.1 - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 270000 ریال - 5 -103-205-600-978 انتخاب
9- در جنگ گرماهسته‌ای
نويسنده:هرمن کان ؛ مقدمه:اون جونز ؛ زيرنظر:امیرهوشنگ خادم‌دقیق - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 355.0217 - 416 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 730000 ریال - 7 -74-6350-622-978 انتخاب
10- غافلگیری فناورانه: مبانی، ساز و کارها و ارائه الگو
نويسنده:ساجد نیک‌مهر ؛ نويسنده:علیرضا منظوری ؛ نويسنده:محمد انصاری - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 355.422 - 342 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 620000 ریال - 5 -029-248-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4