لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (1)
تالیف (9)
ترجمه (1)
تهران (7)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایران و امپریالیسم روسیه تزاری: نمومنه آرمانی هرج و مرج 1914 - 1800
نويسنده:موریس دویچمن ؛ مترجم:روح‌الله اسلامی ؛ مترجم:ابوالفضل رضایی - وزارت امور خارجه، اداره نشر - دیویی: 327.5504709034 - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 4 -809-361-964-978 انتخاب
2- ارزیابی الگوهای سیاست خارجی ایران بین دو انقلاب: از انقلاب مشروطه تا کودتای 28 مرداد
نويسنده:روح‌الله اسلامی ؛ مقدمه:محمدکاظم سجادپور ؛ ويراستار:مریم حجاری - وزارت امور خارجه، اداره نشر - دیویی: 955.074 - 286 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3 -710-361-964-978 انتخاب
3- نامیدن تعلیق: برنامه‌ای پژوهشی برای جامعه‌شناسی تاریخی انتقادی در ایران
نويسنده:روح‌الله اسلامی ؛ نويسنده:صالح اولاددمشقیه ؛ نويسنده:مزدک تمجیدی - مانیا هنر - دیویی: 301.02 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 470000 ریال - 2 -34-8975-600-978 انتخاب
4- سیاست به مثابه تکنیک: مبانی روشی علم سیاست
نويسنده:روح‌الله اسلامی - خرسندی - دیویی: 320 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 9 -463-114-600-978 انتخاب
5- اندیشه سیاسی در ایران باستان
نويسنده:شجاع احمدوند ؛ نويسنده:روح‌الله اسلامی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 955.01 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 2 -0408-02-600-978 انتخاب
6- اسلام سیاسی در عصر اطلاعات از جنبش تا دیپلماسی
نويسنده:روح‌الله اسلامی - دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی - دیویی: 297.4832 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 8 -2-93811-600-978 انتخاب
7- سیاست‌نامه سعدی
نويسنده:روح‌الله اسلامی ؛ ويراستار:امیرحسین غلام‌پور - تیسا - دیویی: 8fa8.831 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 199000 ریال - 4 -18-8942-600-978 انتخاب
8- اندیشه سیاسی در ایران باستان
نويسنده:شجاع احمدوند ؛ نويسنده:روح‌الله اسلامی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 955.01 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 130000 ریال - 2 -0408-02-600-978 انتخاب
9- حکومت‌مندی ایرانشهری: تداوم تکنولوژی‌های قدرت در ایران
نويسنده:روح‌الله اسلامی ؛ ويراستار:مهدی نجف‌زاده - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 955.0044 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 80000 ریال - 6 -316-386-964-978 انتخاب
10- رهایی یا انقیاد: فلسفه سیاسی تکنولوژی اطلاعات در قرن بیستم
نويسنده:روح‌الله اسلامی ؛ ويراستار:معصومه ارچندانی - تیسا - دیویی: 303.4833 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 135000 ریال - 2 -57-6662-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1