لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اشکانیان
نويسنده:میخاییل‌میخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - دالیا - دیویی: 955.02 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 110000 ریال - 0 -5-94718-600-978 انتخاب
2- اشکانیان
نويسنده:میخاییل‌میخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - پیام - دیویی: 955.02 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 6 -01-6525-964 انتخاب
3- اشکانیان
نويسنده:میخاییل‌میخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - وانیا - دیویی: 955.02 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 60000 ریال - 1 -8-92233-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1