لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (10)
تالیف (0)
ترجمه (13)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتیبه‌های اشکانی نیسا (اسناد اقتصادی)
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ نويسنده:ولادیمیرآرونویچ لیوشیتس ؛ ويراستار:دیوید مکنزی - کلام شبدا - دیویی: 955.020727 - 222 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 28000 ریال - 1 -07-8447-964 انتخاب
2- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.013 - 668 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 6 -106-445-964 انتخاب
3- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.013 - 684 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 6 -106-445-964 انتخاب
4- گذرگاه‌های تاریخ
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 901 - 502 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 6 -308-311-964 انتخاب
5- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.013 - 684 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 5 -106-445-964-978 انتخاب
6- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.013 - 684 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1379 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 6 -106-445-964 انتخاب
7- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.013 - 664 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1371 - 5100 ریال - انتخاب
8- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.013 - 684 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1391 - 2000 نسخه - 130000 ریال - 5 -106-445-964-978 انتخاب
9- گذرگاه‌های تاریخ
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 901 - 508 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 550 نسخه - 280000 ریال - 6 -308-311-964 انتخاب
10- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.013 - 684 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 6 -106-445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2