لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (10)
تالیف (0)
ترجمه (13)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گذرگاه‌های تاریخ
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 901 - 508 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 280000 ریال - 6 -308-311-964 انتخاب
2- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.013 - 684 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 24000 ریال - 6 -106-445-964 انتخاب
3- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.013 - 668 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 45000 ریال - 6 -106-445-964 انتخاب
4- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.013 - 684 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1379 - 24000 ریال - 6 -106-445-964 انتخاب
5- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.013 - 684 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1391 - 130000 ریال - 5 -106-445-964-978 انتخاب
6- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.013 - 664 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1371 - 5100 ریال - انتخاب
7- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.013 - 670 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1388 - 5 -106-445-964-978 انتخاب
8- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.013 - 684 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 13000 ریال - 6 -106-445-964 انتخاب
9- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:خشایار بهاری - فرزان روز - دیویی: 955.013 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300000 ریال - 5 -398-321-964-978 انتخاب
10- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.013 - 684 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 80000 ریال - 5 -106-445-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2