لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (1)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بررسی بیماری‌های ویروسی گاو و گوسفند
نويسنده:هادی حیدریان‌قره‌تپه ؛ نويسنده:جمال دوست‌محمدی‌اییلانلو ؛ نويسنده:رضا غلام‌محبی - سپهراندیش - دیویی: 636.2089625 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 140000 ریال - 9 -37-5031-600-978 انتخاب
2- ویتامین ب - کمپلکس‌ها در چارچوب تغذیه سالم
نويسنده:هادی حیدریان‌قره‌تپه ؛ نويسنده:هادی خوشوقت - سپهراندیش - دیویی: 612.399 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 80000 ریال - 1 -33-5031-600-978 انتخاب
3- ویتامین ب - کمپلکس‌ها در چارچوب تغذیه سالم
نويسنده:هادی حیدریان‌قره‌تپه ؛ نويسنده:هادی خوشوقت - سپهراندیش - دیویی: 612.399 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 100000 ریال - 1 -33-5031-600-978 انتخاب
4- بررسی فیزیولوژی بدن انسان
نويسنده:هادی حیدریان‌قره‌تپه ؛ نويسنده:هادی خوشوقت ؛ نويسنده:رضا غلام‌محبی - سپهراندیش - دیویی: 612 - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 110000 ریال - 6 -38-3051-600-978 انتخاب
5- اهمیت مواد معدنی در زندگی انسان‌ها
نويسنده:هادی حیدریان‌قره‌تپه ؛ نويسنده:پروین حسن‌خانی - سپهراندیش - دیویی: 612.392 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100000 ریال - 4 -32-5031-600-978 انتخاب
6- مدیریت استراتژیک بهداشت و سلامت
نويسنده:هادی حیدریان‌قره‌تپه ؛ نويسنده:محمد جانبلاغی‌ینگی‌کند ؛ نويسنده:محمود جعفری - سپهراندیش - دیویی: 362.1068 - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100000 ریال - 3 -39-5031-600-978 انتخاب
7- نقش کلیدی ویتامین‌ها در فردای انسان‌ها
نويسنده:هادی حیدریان‌قره‌تپه ؛ نويسنده:پروین حسن‌خانی - سپهراندیش - دیویی: 612.399 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100000 ریال - 9 -9-95854-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1