لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (1)
تالیف (9)
ترجمه (1)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تداوم و تحول در تاریخ‌نگاری ایران: بررسی و تحلیل آثار شها‌ب‌الدین عبدالله خوافی (حافظ ابرو)
نويسنده:غلامرضا امیرخانی - طرح نقد - دیویی: 955.009 - 482 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 350000 ریال - 2 -05-8582-600-978 انتخاب
2- تیموریان
نويسنده:غلامرضا امیرخانی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 955.066 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 9500 ریال - 6 -043-379-964 انتخاب
3- بندر و کشتی‌سازی در ایران
نويسنده:غلامرضا امیرخانی - اسرار دانش - دیویی: 387.10955 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 30000 ریال - 8 -071-986-964-978 انتخاب
4- فرزانه ایران‌مدار
نويسنده:احسان‌الله شکراللهی ؛ نويسنده:غلامرضا امیرخانی - خانه کتاب،سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 010.92 - 716 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 400000 ریال - 0 -251-222-600-978 انتخاب
5- افغانستان
نويسنده:غلامرضا امیرخانی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 958.1 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 0 -221-303-964-978 انتخاب
6- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
7- کتابخانه ملی ایران
نويسنده:سیدعمادالدین خاتمی ؛ نويسنده:غلامرضا امیرخانی ؛ عكاس:سجاد آورند - سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 027.50955 - 174 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1100000 ریال - 1 -529-446-964-978 انتخاب
8- روسا و نام‌آوران کتابخانه ملی ایران (1316 - 1396)
نويسنده:ناهید حبیبی‌آزاد ؛ نويسنده:غلامرضا امیرخانی - سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 027.50955 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 6 -524-446-964-978 انتخاب
9- تنوع فرهنگی و زبانی در جامعه اطلاعاتی
مترجم:غلامرضا امیرخانی ؛ ويراستار:فهیمه غنی‌نژاد - سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 303.4833 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 6000 ریال - 7 -151-446-964 انتخاب
10- تداوم و تحول در تاریخ‌نگاری ایران: بررسی و تحلیل آثار شها‌ب‌الدین عبدالله خوافی (حافظ ابرو)
نويسنده:غلامرضا امیرخانی - طرح نقد - دیویی: 955.009 - 482 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 350000 ریال - 2 -05-8582-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1