لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (1)
ترجمه (3)
تهران (0)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تحلیل جغرافیایی
گردآورنده:اولیویه دولفوس ؛ مترجم:سیروس سهامی - نشر نیکا - دیویی: 910 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 1700 ریال - انتخاب
2- نقشه‌ی جدید جهان (درآمدی بر امر جهانی شدن)
نويسنده:اولیویه دولفوس ؛ نويسنده:سیروس سهامی ؛ ويراستار:لیلا بخت‌آور - پاپلی - دیویی: 327.17 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 32000 ریال - 4 -11-6026-600-978 انتخاب
3- فضای جغرافیایی
نويسنده:اولیویه دولفوس ؛ مترجم:سیروس سهامی - نشر نیکا - دیویی: 301.31 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 3200 ریال - 0 انتخاب
4- فضای جهانی: تاملی در چگونگی پدیده‌ی جهانی شدن
نويسنده:اولیویه دولفوس ؛ نويسنده:سیروس سهامی - پاپلی - دیویی: 327.17 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 22000 ریال - 9 -03-6026-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1