لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (26)
تالیف (49)
ترجمه (0)
تهران (41)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی مشترک بدون ترک
نويسنده:محمدرضا دوست‌محمدی - نشر شهر - دیویی: 741.5 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 2 -58-2657-964-978 انتخاب
2- کنکور فیلی برای هواکردن!
نويسنده:محمدرضا دوست‌محمدی - نشر شهر - دیویی: 741.5 - 52 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1392 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 8 -14-2657-964-978 انتخاب
3- آن سواران سیاهپوش
نويسنده:مجید ملامحمدی ؛ نقاش:محمدرضا دوست‌محمدی - تکسوارحجاز - دیویی: 297.68 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 3000 نسخه - انتخاب
4- دو سیب نیوتن
نويسنده:حسین کلهر ؛ تصويرگر:محمدرضا دوست‌محمدی - حوض نقره - دیویی: 8fa3.62 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 3 -214-194-600-978 انتخاب
5- داماد رفته گل بچینه ...
نويسنده:محمدرضا دوست‌محمدی - نشر شهر - دیویی: 741.5 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1392 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 8 -19-2657-964 انتخاب
6- داماد رفته گل بچینه ...
نويسنده:محمدرضا دوست‌محمدی - نشر شهر - دیویی: 741.5 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1392 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 8 -19-2657-964 انتخاب
7- زخمی از صفین
نويسنده:مجید ملامحمدی ؛ نقاش:محمدرضا دوست‌محمدی - تکسوارحجاز - دیویی: 297.68 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 3000 نسخه - 8 -09-8100-964 انتخاب
8- زندگی مشترک بدون ترک
نويسنده:محمدرضا دوست‌محمدی - موسسه نشر شهر - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 50000 نسخه - 3 -399-238-964-978 انتخاب
9- داماد رفته گل بچینه ...
نويسنده:محمدرضا دوست‌محمدی - نشر شهر - دیویی: 741.5 - 52 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 10000 نسخه - 2000 ریال - 8 -19-2657-964 انتخاب
10- مجموعه ده جلدی کتاب مترو 11 تا 20
به‌اهتمام:بزرگمهر حسین‌پور ؛ به‌اهتمام:ضیاءالدین شفیعی ؛ به‌اهتمام:ناصر فیض - نشر شهر - دیویی: 741.5 - 504 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 2 -057-238-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5