لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (1)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خلیجی که از هر طرف خاورمیانه است!
شاعر:سریا داودی‌حموله - مایا - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 4 -54-7833-600-978 انتخاب
2- کبودی همه‌ سپیدی‌ها
نويسنده:سریا داودی‌حموله - سیب سرخ - 160 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 700 نسخه - 195000 ریال - 2 -65-7348-964-978 انتخاب
3- بافتار و ساختار ادبیات قوم بختیاری
نويسنده:سریا داودی‌حموله - اریترین،کاکتوس - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 2 -0-95909-600-978 انتخاب
4- ام ات
شاعر:سریا داودی‌حموله - هشت - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 80000 ریال - 7 -57-8746-600-978 انتخاب
5- موسیقی قوم بختیاری (آوا - نواهای شادی و ناشادی)
نويسنده:سریا داودی‌حموله - افراز - 366 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 2 -306-326-600-978 انتخاب
6- دانشنامه قوم بختیاری (تحلیل اداب، آیین، سنت، اعتقاد و باورداشت‌ها)
نويسنده:سریا داودی‌حموله - معتبر - 930 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 450000 ریال - 8 -16-6669-600-978 انتخاب
7- سیندال
شاعر:سریا داودی‌حموله - افرود - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -1-99802-622-978 انتخاب
8- کلمات بیش از آدمی رنج می‌برند! آنتولوژی شعر شاعران معاصر
شاعر:سریا داودی‌حموله - نشر قطره - 404 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 310000 ریال - 4 -913-119-600-978 انتخاب
9- بادها با حرف میم شروع می‌شوند!
شاعر:سریا داودی‌حموله - مایا - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 8 -152-446-600-978 انتخاب
10- با تو نبودن از مرگ: گزیده شعر شاعران معاصر
گردآورنده:حمیدرضا اکبری ؛ مقدمه:سریا داودی‌حموله - سمام - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 8 -15-8327-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2