لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (1)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از همه‌ی نام‌ها: آنتولوژی شاعران معاصر خوزستان
نويسنده:سریا داودی‌حموله - پارلاق قلم - دیویی: 8fa1.6209 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 5 -30-8895-600-978 انتخاب
2- کلمات بیش از آدمی رنج می‌برند! آنتولوژی شعر شاعران معاصر
نويسنده:سریا داودی‌حموله - نشر قطره - دیویی: 8fa1.62 - 404 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200 نسخه - 310000 ریال - 4 -913-119-600-978 انتخاب
3- کلمات بیش از آدمی رنج می‌برند! آنتولوژی شعر شاعران معاصر
شاعر:سریا داودی‌حموله - نشر قطره - دیویی: 8fa1.6209 - 422 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 400 نسخه - 190000 ریال - 8 -775-119-600-978 انتخاب
4- در هر کلمه‌ای آفتابی پنهان است!
شاعر:سریا داودی‌حموله - الیما - دیویی: 8fa1.62 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 1 -55-6658-600-978 انتخاب
5- سرنادهای میترائیک
شاعر:سریا داودی‌حموله - نصیرا - دیویی: 8fa1.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1200 نسخه - 50000 ریال - 4 -47-7220-600-978 انتخاب
6- رویکردهای زیباشناختی: در اشعار سریا داودی حموله
شاعر:سریا داودی‌حموله ؛ زيرنظر:حبیب پیام ؛ زيرنظر:شهرام فروغی‌مهر - کتاب هرمز - دیویی: 8fa1.62 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 4 -28-6406-622-978 انتخاب
7- دانشنامه قوم بختیاری (تحلیل اداب، آیین، سنت، اعتقاد و باورداشت‌ها)
نويسنده:سریا داودی‌حموله - معتبر - دیویی: 955.976 - 930 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 450000 ریال - 8 -16-6669-600-978 انتخاب
8- بادها با حرف میم شروع می‌شوند!
شاعر:سریا داودی‌حموله - مایا - دیویی: 8fa1.62 - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 8 -152-446-600-978 انتخاب
9- سیندال
شاعر:سریا داودی‌حموله - افرود - دیویی: 8fa1.62 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -1-99802-622-978 انتخاب
10- موسیقی قوم بختیاری (آوا - نواهای شادی و ناشادی)
نويسنده:سریا داودی‌حموله - افراز - دیویی: 789.994 - 366 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 2 -306-326-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2