لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (44)
تالیف (0)
ترجمه (51)
تهران (47)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش حرکات نانچوکا
نويسنده:فومیو دمورا ؛ مترجم:محمد پورغلامی - مرکز نشر هنرهای رزمی - دیویی: 796.8153 - 96 صفحه - (در1جلد ) - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1372 - 6000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
2- آموزش کاتای یک و دو نانچاکو
نويسنده:فومیو دمورا ؛ مترجم:محمد پورغلامی - هنرهای رزمی - دیویی: 796.8153 - 96 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1374 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 0 انتخاب
3- آموزش نانچاکوی پیشرفته
نويسنده:فومیو دمورا ؛ مترجم:محمد پورغلامی - محمد پورغلامی - دیویی: 790 - 96 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 270 ریال - انتخاب
4- آموزش کاتای 1و2 نانچاکو
نويسنده:فومیو دمورا ؛ مترجم:محمد پورغلامی - مرکز نشر هنرهای رزمی - دیویی: 796 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1372 - 6000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
5- آموزش حرکات نانچاکو
نويسنده:فومیو دمورا ؛ مترجم:محمد پورغلامی - محمد پورغلامی - دیویی: 796.8153 - 96 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 2 سال 1365 - 3000 نسخه - 270 ریال - انتخاب
6- نانچکوی پیشرفته
نويسنده:فومیو دمورا ؛ نويسنده:ایوان دان ؛ مترجم:ژیلا پویان - علم و ورزش - دیویی: 796 - 176 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 10000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
7- آموزش کاتای 1و2 نانچاکو
نويسنده:فومیو دمورا ؛ مترجم:محمد پورغلامی - مرکز نشر هنرهای رزمی - دیویی: 796 - 93 صفحه - جلد 2 - چاپ 8 سال 1369 - 3000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
8- آموزش حرکات نانچاکو
نويسنده:فومیو دمورا ؛ مترجم:محمد پورغلامی - محمد پورغلامی - دیویی: 796.8153 - 96 صفحه - جلد 1 - چاپ 3 سال 1365 - 3000 نسخه - 270 ریال - انتخاب
9- آموزش اسلحه کاراته در دفاع شخصی
نويسنده:فومیو دمورا ؛ مترجم:محمدعلی مردانی - مرکز نشر و اشاعه هنرهای رزمی در ایران - دیویی: 796 - 184 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 650 ریال - انتخاب
10- نانچکو پیشرفته
نويسنده:فومیو دمورا ؛ نويسنده:دن ایوان ؛ مترجم:محمدعلی مردانی - مرکز نشر هنرهای رزمی - دیویی: 796 - 159 صفحه - چاپ 3 سال 1369 - 3000 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6