لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (44)
تالیف (0)
ترجمه (51)
تهران (47)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش حرکات نانچکو
نويسنده:فومیو دمورا ؛ مترجم:محمد پورغلامی - محمد پورغلامی - دیویی: 796.8153 - 96 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1365 - 3000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
2- آموزش نانچوکای پیشرفته
نويسنده:فومیو دمورا ؛ مترجم:محمد پورغلامی - مرکز نشر هنرهای رزمی - دیویی: 796 - 96 صفحه - وزیری - چاپ 9 سال 1371 - 800 ریال - انتخاب
3- آموزش حرکات نانچاکو
نويسنده:فومیو دمورا ؛ مترجم:محمد پورغلامی - هنرهای رزمی - دیویی: 796.8153 - 96 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1378 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 4 -5-90369-964 انتخاب
4- آموزش نانچاکوی پیشرفته
نويسنده:فومیو دمورا ؛ مترجم:محمد پورغلامی - محمد پورغلامی - دیویی: 796 - 96 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1365 - 3000 نسخه - 270 ریال - انتخاب
5- آموزش تونفا
نويسنده:فومیو دمورا ؛ مترجم:محمدعلی مردانی - المپیک ورزش - دیویی: 796.815 - 143 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
6- آموزش کاراته شیتوریو
نويسنده:فومیو دمورا ؛ مترجم:حمید کاشانیان - نخل - دیویی: 796.8153 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 3 -9-90363-964 انتخاب
7- آموزش حرکات نانچاکو
نويسنده:فومیو دمورا ؛ مترجم:محمد پورغلامی - محمد پورغلامی - دیویی: 796.8153 - 96 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1365 - 3000 نسخه - 280 ریال - انتخاب
8- آموزش نانچوکای پیشرفته
نويسنده:فومیو دمورا ؛ مترجم:محمد پورغلامی - مرکز نشر هنرهای رزمی - دیویی: 796 - 95 صفحه - (در3جلد ) - وزیری - چاپ 8 سال 1371 - 5000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
9- آموزش کاتای 1 و 2 نانچاکو
نويسنده:فومیو دمورا ؛ مترجم:محمد پورغلامی - هنرهای رزمی - دیویی: 796.8153 - 96 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1378 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 2 -6-90369-964 انتخاب
10- آموزش حرکات نانچاکو
نويسنده:فومیو دمورا ؛ مترجم:محمد پورغلامی - محمد پورغلامی - دیویی: 796.8153 - 96 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 2 سال 1365 - 3000 نسخه - 270 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6