لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (8)
تالیف (56)
ترجمه (1)
تهران (55)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول و فنون بازاریابی اجتماعی در نظام سلامت
نويسنده:محمدعلی حیدرنیا ؛ نويسنده:بهزاد دماری - طب و جامعه - دیویی: 302.4 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 5 -5-91135-964-978 انتخاب
2- طراحی نظام برنامه‌ریزی عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نويسنده:بهزاد دماری - طب و جامعه - دیویی: 354.550647 - 58 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 120000 ریال - 3 -4-91281-600-978 انتخاب
3- بررسی و تحلیل وضعیت سلامت شهروندان تهران و راه آینده
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:سمانه زمانی‌گرمسیری ؛ نويسنده:عزت‌اله فاضلی - طب و جامعه - دیویی: 613.070955 - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 6 -09-7222-600-978 انتخاب
4- مدلی برای مدیریت موثر انجمن‌های علمی تخصصی علوم پزشکی (نگاهی نو به مشارکت انجمن‌های علمی علوم پزشکی در نظام سلامت)
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:نادر ممتازمنش ؛ نويسنده:عباس وثوق‌مقدم - طب و جامعه - دیویی: 658.048 - 110 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 6 -8-91135-964-978 انتخاب
5- راهی به سوی توسعه سالم استان: مروری بر برنامه جامع سلامت استان قزوین (1392 - 1388)
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:علی‌اکبر زینالو ؛ نويسنده:منوچهر مهرام - طب و جامعه - دیویی: 362.109553 - 342 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 2 -6-91135-964-978 انتخاب
6- الگوی نوین خدمات سلامت در مراکز بهداشتی درمانی: خدمات ادغام یافته پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر و سلامت روانی اجتماعی
نويسنده:بهزاد دماری - طب و جامعه - دیویی: 362.10955 - 46 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 100000 ریال - 2 -07-7222-600-978 انتخاب
7- پیمایش نشاط در جامعه کار و تولید
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:فاطمه خلیل‌ارجمندی ؛ نويسنده:سیدحسین المدنی - طب و جامعه - دیویی: 152.420955 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 6 -38-7222-600-978 انتخاب
8- پرسمان طرح جامع سلامت استان قزوین: ضرورت، چگونگی و دستاوردها
نويسنده:علی‌اکبر زینالو ؛ نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:کامل شادپور - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین،طب و جامعه - دیویی: 613 - 50 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 2 -03-6760-600-978 انتخاب
9- سند سیاست "ارتقای سلامت اجتماعی جامعه": مروری بر برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتقای بعد اجتماعی سلامت
نويسنده:بهزاد دماری - طب و جامعه - دیویی: 362.10955 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 130000 ریال - 7 -02-7222-600-978 انتخاب
10- راهنمای مربی: مجموعه آموزش کارگاهی سبک زندگی سالم
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:سیدحسین المدنی ؛ نويسنده:مرضیه خونانی - طب و جامعه - دیویی: 306.4 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 8 -34-7222-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6