لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (8)
تالیف (56)
ترجمه (1)
تهران (55)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزارش مطالعات و حمایت‌طلبی گروه علمی سلامت اجتماعی
نويسنده:سیدحسن امامی‌رضوی ؛ نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:نرگس تبریزچی - طب و جامعه - دیویی: 613.070955 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2 -10-7222-600-978 انتخاب
2- راهنمای مدرس: بسته آموزش کارگاهی ترویج مبانی و کارراهنمای مدرس: بسته عملی مولفه‌های اجتماعی سلامت ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:سونیا اویسی ؛ نويسنده:نوروزعلی عزیزخانی - طب و جامعه - دیویی: 614.0955 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 9 -37-7222-600-978 انتخاب
3- برنامه راهبردی پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور منطقه اقتصادی انرژی پارس (ویژه جامعه کار و تولید)
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:غلامرضا بستان‌منش ؛ نويسنده:محسن روشن‌پژوه - طب و جامعه - دیویی: 362.293 - 50 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 4 -03-7222-600-978 انتخاب
4- راهنمای راه‌اندازی مرکز مهارت‌های ایمن
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:عارف وهاب‌زاده ؛ نويسنده:سیدحسین المدنی - طب و جامعه - دیویی: 613.6083 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 9 -40-7222-600-978 انتخاب
5- تحصیل موفق در دانشگاه: با نگاه ویژه به رشته پزشکی
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان ؛ ويراستار:هومن حسینی‌نیک - شایان نمودار - دیویی: 370.15 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 9800 ریال - 8 -1-92226-964 انتخاب
6- الگوی نوین خدمات سلامت در مراکز بهداشتی درمانی: خدمات ادغام یافته پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر و سلامت روانی اجتماعی
نويسنده:بهزاد دماری - طب و جامعه - دیویی: 362.10955 - 46 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 2 -07-7222-600-978 انتخاب
7- گزارش استقرار: برنامه راهبردی پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور در منطقه اقتصادی انرژی پارس (ویژه جامعه کار و تولید)
نويسنده:بهزاد دماری - طب و جامعه - دیویی: 362.293055735 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5 -22-7222-600-978 انتخاب
8- نظام جامع آموزش و ارتقای سلامت در محل کار
تهيه و تنظيم:شهرام رفیعی‌فر ؛ تهيه و تنظيم:بهزاد دماری ؛ تهيه و تنظيم:مرضیه خونانی - مهر راوش - دیویی: 613.07 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 49000 ریال - 1 -0-94251-964 انتخاب
9- الگویی برای پیشرفت پایدار مناطق اقتصادی: مبتنی بر رویکرد سلامت در همه سیاست‌ها (مروری بر برنامه جامع سلامت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:کامل شادپور ؛ نويسنده:عباس وثوق‌مقدم - طب و جامعه - دیویی: 613.095587 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 5 -06-7222-600-978 انتخاب
10- راهی به سوی توسعه سالم استان: مروری بر برنامه جامع سلامت استان قزوین (1392 - 1388)
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:علی‌اکبر زینالو ؛ نويسنده:منوچهر مهرام - طب و جامعه - دیویی: 362.109553 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 100000 ریال - 2 -6-91135-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6