لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (4)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نهضت‌های مدیریتی در بخش دولتی: گذشته، حال و آینده
نويسنده:حسن دانائی‌فرد ؛ ويراستار:لیلا احمدی‌کمرپشتی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 351 - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 5 -0283-02-600-978 انتخاب
2- نهضت‌های مدیریتی در بخش دولتی: گذشته، حال و آینده
نويسنده:حسن دانائی‌فرد ؛ ويراستار:لیلا احمدی‌کمرپشتی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 351 - 282 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 5 -0283-02-600-978 انتخاب
3- آشنایی با فلسفه علم معاصر
نويسنده:رضا صادقی ؛ ويراستار:لیلا احمدی‌کمرپشتی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 501 - 428 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 145000 ریال - 0 -0204-02-600-978 انتخاب
4- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
5- نهضت‌های مدیریتی در بخش دولتی: گذشته، حال و آینده
نويسنده:حسن دانائی‌فرد ؛ ويراستار:لیلا احمدی‌کمرپشتی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 351 - 542 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 160000 ریال - 2 -0284-02-600-978 انتخاب
6- آشنایی با فلسفه علم معاصر
نويسنده:رضا صادقی ؛ ويراستار:لیلا احمدی‌کمرپشتی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 501 - 428 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 190000 ریال - 0 -0204-02-600-978 انتخاب
7- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: باران‌خواهی - توت
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 774 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -33-6326-600-978 انتخاب
8- ببه‌ی اویا (سروده‌های تبری)
شاعر:کیومرث احمدی‌کمرپشتی ؛ به‌اهتمام:لیلا احمدی‌کمرپشتی - رسانش نوین - دیویی: 8fa9.41 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 4 -71-6826-600-978 انتخاب
9- نهضت‌های مدیریتی در بخش دولتی: گذشته، حال و آینده
نويسنده:حسن دانائی‌فرد ؛ ويراستار:لیلا احمدی‌کمرپشتی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 351 - 544 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 2 -0284-02-600-978 انتخاب
10- نهضت‌های مدیریتی در بخش دولتی: گذشته، حال و آینده
نويسنده:حسن دانائی‌فرد ؛ ويراستار:لیلا احمدی‌کمرپشتی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 351 - 320 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 500 نسخه - 250000 ریال - 5 -0283-02-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1