لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (3)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمینه‌گرایی در معماری: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ...
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:زهرا بحرالعلومی ؛ نويسنده:آزاده پیشدادیان - گوهر دانش - دیویی: 720.1 - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 160000 ریال - 1 -068-164-600-978 انتخاب
2- زمینه‌گرایی در معماری: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ...
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:زهرا بحرالعلومی ؛ نويسنده:آزاده پیشدادیان - گوهر دانش - دیویی: 720.1 - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 160000 ریال - 1 -068-164-600-978 انتخاب
3- دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران سال 1398
گردآورنده:مریم نورمندی‌پور ؛ گردآورنده:رامین رحیم‌نیا ؛ گردآورنده:علیرضا نمازی‌شبستری - دانش‌شناس - دیویی: 378.55 - 76 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 0 -35-8598-600-978 انتخاب
4- زمینه‌گرایی در معماری: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ...
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:زهرا بحرالعلومی ؛ نويسنده:آزاده پیشدادیان - گوهر دانش - دیویی: 720.1 - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 160000 ریال - 1 -068-164-600-978 انتخاب
5- زمینه‌گرایی در معماری: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ...
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:زهرا بحرالعلومی ؛ نويسنده:آزاده پیشدادیان - گوهر دانش - دیویی: 720.1 - 182 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 380000 ریال - 1 -068-164-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1