لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (5)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمینه‌گرایی در معماری: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ...
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:زهرا بحرالعلومی ؛ نويسنده:آزاده پیشدادیان - گوهر دانش - دیویی: 720.1 - 182 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 380000 ریال - 1 -068-164-600-978 انتخاب
2- زمینه‌گرایی در معماری: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ...
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:زهرا بحرالعلومی ؛ نويسنده:آزاده پیشدادیان - گوهر دانش - دیویی: 720.1 - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 160000 ریال - 1 -068-164-600-978 انتخاب
3- شهر و سرزندگی: پژوهشی در باب مولفه‌های سرزندگی فضاهای شهری
نويسنده:سیدرضا نصری ؛ نويسنده:مهنوش حسنخانی ؛ ويراستار:آزاده پیشدادیان - گوهر دانش - دیویی: 711.4 - 172 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 220000 ریال - 7 -123-164-600-978 انتخاب
4- شهر و سرزندگی: پژوهشی در باب مولفه‌های سرزندگی فضاهای شهری
نويسنده:سیدرضا نصری ؛ نويسنده:مهنوش حسنخانی ؛ ويراستار:آزاده پیشدادیان - گوهر دانش - دیویی: 711.4 - 116 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 300000 ریال - 7 -123-164-600-978 انتخاب
5- زمینه‌گرایی در معماری: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ...
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:زهرا بحرالعلومی ؛ نويسنده:آزاده پیشدادیان - گوهر دانش - دیویی: 720.1 - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 160000 ریال - 1 -068-164-600-978 انتخاب
6- شهر و سرزندگی: پژوهشی در باب مولفه‌های سرزندگی فضاهای شهری
نويسنده:سیدرضا نصری ؛ نويسنده:مهنوش حسنخانی ؛ ويراستار:آزاده پیشدادیان - گوهر دانش - دیویی: 711.4 - 118 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 290000 ریال - 7 -123-164-600-978 انتخاب
7- زمینه‌گرایی در معماری: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ...
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:زهرا بحرالعلومی ؛ نويسنده:آزاده پیشدادیان - گوهر دانش - دیویی: 720.1 - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 160000 ریال - 1 -068-164-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1