لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(56)
چاپ مجدد (13)
تالیف (68)
ترجمه (1)
تهران (69)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (69) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفینه مراثی و نوحه‌ها ابوالحسن یغمای جندقی و شاعرانی از خاندان او
مصحح:سیدعلی آل‌داود - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 8fa1.50831 - 608 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 4 -476-426-964-978 انتخاب
2- دیوان اشعار صفایی جندقی (1236 - 1314 ق)
مصحح:سیدعلی آل‌داود - کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 8fa1.5 - 642 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 0 -01-5594-600-978 انتخاب
3- دانشنامه زبان و ادب فارسی
مقاله نويس:سیده‌نیلگون دریایی ؛ مقاله نويس:اسماعیل سعادت ؛ مقاله نويس:محمدجعفر یاحقی - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دیویی: 8fa0.3 - 862 صفحه - جلد 5 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 600000 ریال - 0 -90-7531-964-978 انتخاب
4- برگزیده اشعار یغمای جندقی
نويسنده:سیدعلی آل‌داود - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.5 - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 2000 نسخه - 11500 ریال - 9 -0585-00-964-978 انتخاب
5- دیوان حافظ
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ گردآورنده:یغمای جندقی ؛ گردآورنده:تاآنی شیرازی - هیرمند - دیویی: 8fa1.32 - 136 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 2500 نسخه - 1950 ریال - انتخاب
6- اسرار الشهود
نويسنده:محمدبن‌یحیی لاهیجی ؛ مصحح:سیدعلی آل‌داود - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 8fa1.33 - 310 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 500 نسخه - 60000 ریال - 5 -411-426-964-978 انتخاب
7- مجموعه آثار یغمای جندقی: مکاتب و منشات
نويسنده:ابوالحسن‌بن‌ابراهیم‌قلی یغما ؛ مصحح:سیدعلی آل‌داود - توسن - دیویی: 8fa1.5 - 464 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - 5000 نسخه - 1550 ریال - انتخاب
8- دیوان اشعار صفایی جندقی (فرزند یغما)
نويسنده:احمد صفایی‌جندقی ؛ مصحح:سیدعلی آل‌داود - نشر آفرینش - دیویی: 8fa1.62 - 432 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 3200 ریال - انتخاب
9- یوسف و زلیخا
نويسنده:مسعود قمی ؛ مصحح:سیدعلی آل‌داود - فردوس - دیویی: 8fa1.33 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1200 نسخه - 19000 ریال - 2 -108-320-964 انتخاب
10- برگزیده اشعار یغمای جندقی
مصحح:سیدعلی آل‌داود - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.5 - 82 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 16500 نسخه - 100 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7