لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (13)
تالیف (69)
ترجمه (1)
تهران (70)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ارج‌نامه حبیب یغمایی
نويسنده:سیدعلی آل‌داود - میراث مکتوب - دیویی: 8fa8.362 - 464 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 70000 ریال - 6 -17-8700-964 انتخاب
2- کتابشناسی یغمای جندقی
نويسنده:سیدعلی آل‌داود - خانه کتاب - دیویی: 8fa1.5 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 5 -326-222-600-978 انتخاب
3- تاج القصص: انس‌المریدین و روضه‌المحبین [قصه یوسف]
نويسنده:احمدبن‌محمد بخاری ؛ مصحح:سیدعلی آل‌داود - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دیویی: 297.156 - 580 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 9 -68-7531-964-978 انتخاب
4- فهرست توصیفی آلبوم‌های بیوتات
نويسنده:سیدعلی آل‌داود - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 955.0740772 - 570 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 200000 ریال - 6 -539-426-964-978 انتخاب
5- جامع العلوم "ستینی"
نويسنده:محمدبن‌عمر فخررازی ؛ مصحح:سیدعلی آل‌داود - بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - دیویی: 501.2 - 602 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 320000 ریال - 9 -43-5942-600-978 انتخاب
6- دانشنامه زبان و ادب فارسی
مقاله نويس:سیده‌نیلگون دریایی ؛ مقاله نويس:اسماعیل سعادت ؛ مقاله نويس:محمدجعفر یاحقی - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دیویی: 8fa0.3 - 862 صفحه - جلد 5 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 600000 ریال - 0 -90-7531-964-978 انتخاب
7- اسناد و نامه‌های امیرکبیر
نويسنده:سیدعلی آل‌داود - سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 955.07455 - 370 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 75000 ریال - 9 -40-6189-964-978 انتخاب
8- دیوان اشعار صفایی جندقی (فرزند یغما)
نويسنده:احمد صفایی‌جندقی ؛ مصحح:سیدعلی آل‌داود - نشر آفرینش - دیویی: 8fa1.62 - 432 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 3200 ریال - انتخاب
9- اسناد و نامه‌های امیرکبیر
مصحح:سیدعلی آل‌داود - سازمان اسناد ملی ایران، پژوهشکده اسناد - دیویی: 955.07455 - 360 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 25000 ریال - 7 -40-6189-964 انتخاب
10- نایب‌حسین کاشانی در خوربیابانک
نويسنده:سیدعلی آل‌داود - کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 955.9334 - 1208 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 500000 ریال - 4 -228-220-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7