لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (175)
تالیف (40)
ترجمه (170)
تهران (210)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (210) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز
نويسنده:نجف دریابندری ؛ نويسنده:فهیمه راستکار ؛ ويراستار:محمد زهرایی - نشر کارنامه - دیویی: 641.5 - 984 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 18 سال 1391 - 3300 نسخه - 964-431-011-X انتخاب
2- پیرمرد و دریا
نويسنده:ارنست همینگوی ؛ مترجم:نجف دریابندری ؛ تصويرگر:ریموند شپرد - خوارزمی - دیویی: 813.54 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 5500 نسخه - 50000 ریال - 9 -072-487-964-978 انتخاب
3- پیامبر و دیوانه
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:نجف دریابندری - کارنامه - دیویی: 811.52 - 200 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 52 سال 1385 - 2200 نسخه - 0 -033-431-964 انتخاب
4- وداع با اسلحه
نويسنده:ارنست همینگوی ؛ مترجم:نجف دریابندری - امیرکبیر - دیویی: 813.54 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 2000 نسخه - 125000 ریال - 8 -1853-00-964-978 انتخاب
5- آنتیگونه
نويسنده: سوفوکلس ؛ مترجم:نجف دریابندری - آگه - دیویی: 882.01 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 550 نسخه - 150000 ریال - 5 -277-329-964-978 انتخاب
6- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) مشتمل بر تصاویر مجلدهای اول و دوم: لوح‌های 1 تا 257
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:نجف دریابندری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 572 صفحه - جلد 7 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 7 -793-445-964-978 انتخاب
7- سرگذشت هاکلبری فین
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:نجف دریابندری - خوارزمی - دیویی: 813 - 434 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 5000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
8- وداع با اسلحه
نويسنده:ارنست همینگوی ؛ مترجم:نجف دریابندری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 813.54 - 334 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 2 -644-121-600-978 انتخاب
9- کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز
نويسنده:نجف دریابندری ؛ نويسنده:فهیمه راستکار ؛ ويراستار:محمد زهرایی - نشر کارنامه - دیویی: 641.5 - 984 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 28 سال 1397 - 1100 نسخه - 9 -011-431-964-978 انتخاب
10- عرفان و منطق
نويسنده:برتراند راسل ؛ مترجم:نجف دریابندری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 192 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -646-121-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21