لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (7)
تالیف (25)
ترجمه (2)
تهران (27)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگاه به غرب: بحثی در تاثیر موسیقی غرب بر موسیقی ایران
نويسنده:محمدرضا درویشی ؛ ويراستار:محمد افتخاری ؛ خطاط:علی صمدپور - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.09 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1200 نسخه - 160000 ریال - 2 -43-8772-964-978 انتخاب
2- موسم گل
نويسنده:محمدرضا درویشی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 784.2 - 138 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 1 -04-6047-600-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف سازهای ایران: سازهای زهی مضرابی و آرشه‌ای نواحی ایران
نويسنده:محمدرضا درویشی ؛ ويراستار:محمد افتخاری - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.419 - 612 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1383 - 2200 نسخه - 180000 ریال - 8 -45-6409-964 انتخاب
4- در سکوت آفتاب نیمه شب: بر اساس دو قطعه از حسین بهروزی‌نیا
نويسنده:محمدرضا درویشی ؛ شارح:حمید مرادیان ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 784.2 - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 4 -29-6047-600-978 انتخاب
5- از میان سروده‌ها و سکوت‌ها
نويسنده:محمدرضا درویشی ؛ ويراستار:محمد افتخاری - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.9 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 28000 ریال - 1 -74-6409-964 انتخاب
6- ساز و خاک: سیمای استادان و نوازندگان موسیقی نواحی ایران
نويسنده:محمدرضا درویشی ؛ مترجم:علیرضا وثیق ؛ مترجم:علیرضا سیداحمدیان - موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر - دیویی: 789.955 - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 66000 ریال - 4 -16-6994-964 انتخاب
7- نگاه به غرب: بحثی در تاثیر موسیقی غرب بر موسیقی ایران
نويسنده:محمدرضا درویشی ؛ ويراستار:محمد افتخاری ؛ خطاط:علی صمدپور - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 780 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5500 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
8- دایره‌المعارف سازهای ایران: سازهای زهی مضرابی و آرشه‌ای نواحی ایران
نويسنده:محمدرضا درویشی ؛ ويراستار:محمد افتخاری - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.419 - 612 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1380 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 8 -45-6409-964 انتخاب
9- دایره‌المعارف سازهای ایران: سازهای زهی مضرابی و آرشه‌ای نواحی ایران
نويسنده:محمدرضا درویشی ؛ ويراستار:محمد افتخاری - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.419 - 614 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 3 -45-6409-964-978 انتخاب
10- دایره‌المعارف سازهای ایران: پوست‌صداها و خود‌صداهای نواحی ایران
نويسنده:محمدرضا درویشی ؛ ويراستار:محمد افتخاری - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.41903 - 728 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 3300 نسخه - 240000 ریال - 7 -03-8772-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3