لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(210)
چاپ مجدد (208)
تالیف (367)
ترجمه (51)
تهران (202)
شهرستان (216)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (418) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاملی در نهضت عاشورا
نويسنده:رسول جعفریان - مورخ - دیویی: 297.953 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 4 -6-90518-964-978 انتخاب
2- تشیع در عراق، مرجعیت و ایران (یک مرور)
نويسنده:رسول جعفریان - موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - دیویی: 297.53 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 80000 ریال - 8 -06-2834-964-978 انتخاب
3- پیش درآمدی بر شناخت تاریخ اسلام
نويسنده:رسول جعفریان - در راه حق - دیویی: 297 - 224 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 200 ریال - انتخاب
4- نظریه اتصال دولت صفویه با دولت صاحب الزمان (ع): به ضمیمه رساله "شرح حدیث دولتنا فی آخرالزمان"
به‌اهتمام:رسول جعفریان - نشر علم - دیویی: 297.53 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 45000 ریال - 3 -413-224-964-978 انتخاب
5- تاریخ تحول دولت و خلافت: از برآمدن اسلام تا برافتادن ‌سفیانیان
نويسنده:رسول جعفریان - بوستان کتاب - دیویی: 909.097671 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 45000 ریال - 8 -800-371-964-978 انتخاب
6- تاریخ تشیع در ایران: از آغاز تا قرن دهم هجری
نويسنده:رسول جعفریان - انصاریان - دیویی: 297.912 - 470 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1380 - 35000 ریال - 5 -326-438-964 انتخاب
7- تاملی در نهضت عاشورا
نويسنده:رسول جعفریان - انصاریان - دیویی: 297.953 - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 12000 ریال - 9 -372-438-964 انتخاب
8- تاریخ و سیره سیاسی امیرمومنان علی بن ابی طالب (ع)
نويسنده:رسول جعفریان - دلیل ما - دیویی: 297.951 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 34000 ریال - 3 -520-397-964-978 انتخاب
9- مقالات تاریخی
به‌اهتمام:رسول جعفریان - دلیل ما - دیویی: 909.097671 - 368 صفحه - جلد 11 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 43000 ریال - 2 -17-7990-964-978 انتخاب
10- کتاب مبین: ترجمه و تفسیر قرآن کریم
به‌اهتمام:رسول جعفریان ؛ مترجم:نورالدین کاشانی - مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان - دیویی: 297.141 - 1018 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 0 -43-6146-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 42