لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(210)
چاپ مجدد (208)
تالیف (367)
ترجمه (51)
تهران (202)
شهرستان (216)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (418) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بررسی و تحقیق در جنبش مشروطیت ایران: بررسی کامل ابعاد تحصن مشروطه‌خواهان در سفارت انگلیس
نويسنده:رسول جعفریان - توس - دیویی: 955.075 - 373 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
2- موسوعه المراه فی الاخبار و الآثار
نويسنده:مهدی مهریزی ؛ نويسنده:رسول جعفریان - نشر علم - دیویی: 297.4831 - 484 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 8 -393-224-964-978 انتخاب
3- کتاب مبین: ترجمه و تفسیر قرآن کریم
به‌اهتمام:رسول جعفریان ؛ مترجم:نورالدین کاشانی - مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان - دیویی: 297.141 - 1018 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 0 -43-6146-600-978 انتخاب
4- History of the caliphs from the death of the messenger(s) to the decline of the umayyad ...
نويسنده:رسول جعفریان - انصاریان - دیویی: 297.912 - 664 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 1 -457-438-964 انتخاب
5- دولت عباسیان (132 - 656ق / 750 - 1258م)
نويسنده:محمدسهیل طقوش ؛ مترجم:حجت‌الله جودکی ؛ ويراستار:رسول جعفریان - پژوهشکده حوزه و دانشگاه - دیویی: 956.702 - 341 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 2000 نسخه - 88000 ریال - 6 -23-7788-964-978 انتخاب
6- رسائل حجابیه: شصت سال تلاش علمی در برابر بدعت کشف حجاب
نويسنده:رسول جعفریان - دلیل ما - دیویی: 297.636 - 684 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 3 -21-7528-964 انتخاب
7- جامع المقدمات: 277 مقدمه برای کتابهای منتشره توسط کتابخانه مجلس شورای اسلامی
نويسنده:رسول جعفریان - علم - دیویی: 8fa4.62 - 446 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 225000 ریال - 7 -527-224-964-978 انتخاب
8- تاریخ خلفا: از رحلت پیامبر تا زوال امویان (11 - 132ه)
نويسنده:رسول جعفریان - دلیل ما - دیویی: 909.097671 - 828 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1386 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 4 -43-7528-964 انتخاب
9- همگام با حسین (ع)
نويسنده:اسد حیدر ؛ مترجم:محمدباقر ذوالقدر ؛ مقدمه:رسول جعفریان - سروش - دیویی: 297.953 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 7 -313-376-964 انتخاب
10- رسائل حجابیه: شصت سال تلاش علمی در برابر بدعت کشف حجاب
نويسنده:رسول جعفریان - دلیل ما - دیویی: 297.636 - 678 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 3 -21-7528-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 42